Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

2 kirketjenerstillinger i Filips kirke

1 fuldtids- og 1 deltidskirketjener til Filips kirke

Filips kirke på Amager søger en kirketjener på 37 timer pr. 1.marts 2023 til en fast stilling, med fast fridag hver fredag og arbejdsfri hver anden weekend undtagen ved ferier og kirkens mærkedage.

Filips kirke søger desuden en kirketjener på 27 timer i en nyoprettet stilling i en foreløbig tidsbegrænset periode på et år, med fast fridag om mandagen.

Der skal for begge stillinger påregnes aftenarbejde til minimum kl. 19 en gang om ugen.

Er du smilende, glad og udadvendt, elsker at der er rent og pænt, har gode samarbejdsevner, er servicemindet og parat til at hjælpe præster, menighedsråd og de frivillige ved kirken med små og store opgaver, er det lige dig vi søger. Det er i den sammenhæng vigtigt, at du er omstillingsparat og kan arbejde selvstændigt. Desuden er det en stor fordel, hvis du har grønne fingre og ikke har ti tommelfingre.

I fællesskab med de øvrige kirketjenere vil dine opgaver være at sørge for:

 • Rengøring i kirke og menighedshus samt arealpleje, herunder snerydning.
 • Klargøring og oprydning ift. faste aktiviteter samt daglige renholdning
 • Klargøring til samtaler samt støtte, service og synlighed ved kirkens arrangementer
 • Sørge for at inventar fremstår indbydende og lokalerne er ryddelige
 • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt aktiviteter arrangeret af præster eller menighedsråd.

Filips kirke er en aktiv kirke og i dagligdagen kommer der mange forskellige mennesker, som du kommer i kontakt med, derfor lægger vi vægt på, at du er:

 • Udadvendt og imødekommende
 • Samarbejdsvillig
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Har praktisk håndelag samt overblik over rengøringsopgaver
 • Fleksibel og kan indrette din indsats efter skiftende behov
 • Har en positiv indstilling til folkekirken

I Filips kirke venter 17 medarbejdere på 2 nye kollegaer. Vi vil med alle deltids- og fuldtidsansatte blive 4 præster, 3 kordegne, 4 kirketjenere, 1 kirkekultur-medarbejder, 4 kirkesangere og 3 organister.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børne- og straffeattest, og der kan blive indhentet referencer. Der foreligger en arbejdsbeskrivelse til stillingerne. Ansættelse sker ved Filips Sogns Menighedsråd beliggende Kastrupvej 57, 2300 København S.

For 37 timers stillingen er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. For denne stilling gælder også at nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. - 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingerne. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner). Der er årligt OK-tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Gurli Koch på tlf. 23 84 00 02 eller mail: gurli_kontaktperson@filipskirken.dk. Øvrige oplysninger om Filips kirke kan findes på www.filipskirke.dk

Ansøgning med CV og andre relevante bilag uploades via vores hjemmeside http://www.filipskirke.dk/ledigestillinger

Du skal afkrydse i din ansøgning, om du søger kirketjenerstillingen på 37 eller 27 timer eller om din ansøgning gælder for begge stillinger.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 3.februar.

Ansættelsessamtaler vil være tirsdag den 14. februar eller onsdag den 15. februar, og indkaldelse sker pr mail.