Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Brønderslev Kirke og Sognegård

Vi søger en kirketjener (30 t/uge) som brænder for at gøre kirken til et godt sted at være.

Brønderslev kirke er rammen om mange aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre både til hverdag og i weekenden. Kirkerummet er lyst og åbent og danner en flot ramme om sognets gudstjenester, bryllupper, begravelser og koncerter. Sognegården er også godt besøgt i ugens løb og vi søger en person, der vil være medvirkende til at alle kirkens brugere får et positivt møde med Brønderslev Sogn.

Din profil:

Vi forventer, at du:

 • er imødekommende og serviceminded og er indstillet på at understøtte og arbejde positivt sammen med kirkens menighedsråd, præster, øvrige personale og frivillige.
 • er en fleksibel holdspiller og vægter samarbejde med kirkens øvrige ansatte højt
 • er initiativrig, struktureret, har ordenssans og er god til at planlægge arbejdsdagen
 • kan arbejde selvstændigt og har et praktisk/teknisk håndelag
 • har indsigt i anvendelse og opsætning af It- og AV udstyr samt anvendelse/opsætning af live transmissioner/videooptagelser på hjemmesider og øvrige medier.

Vi ønsker, at du har kendskab til kirkens liv og praksis

Arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Som kirketjener ved Brønderslev kirke og Sognegård kan du forvente følgende arbejdsopgaver:

 • Rengøring, oprydning og vedligeholdelse af kirken og de tilhørende lokaler.
 • Pasning og tilsyn af bygninger og udearealer ved kirken.
 • Medvirken ved kirkelige handlinger såsom gudstjenester, vielser, begravelser og bisættelser.
 • Praktiske opgaver og planlægning i forbindelse med f.eks. kirkefrokoster, koncerter, sognearrangementer, konfirmandundervisning og lejlighedsvise arrangementer m.v. i et tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige.
 • Opgaver med fokus på anvendelse af It- og AV udstyr.
 • Optagning og opsætning af gudstjenester mv. til sociale medier og hjemmeside.

Udførelsen af arbejdsopgaverne sker i samarbejde med øvrige 2 kirketjenere.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelsen er på 30 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.

Ansættelsen sker ved Brønderslev Sogns Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere eller gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,34 kr. – 354.262,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,34 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen (arbejde om aftenen, på helligdage og lørdag/søndag). Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Om Brønderslev kirke og Sognegård:

Midt i Vendsyssel tæt på skov, strand og motorvej, finder du Brønderslev. Det er ikke for ingenting, Brønderslev kaldes ”Vendsyssels hjerte”. Byen med sine ca.13.000 indbyggere er i konstant pulserende udvikling både folkeligt, industrielt og kirkeligt.

Gode skoler, gymnasium, Nordjyllands Idrætshøjskole, aktive foreninger indenfor handel, sport, musik, FDF, spejder og anden form for kultur målrettet alle aldre, samt mange dagligvare- og specialbutikker og dertil kun ca.20 minutters kørsel til storbyerne Hjørring og Aalborg gør pastoratet til et attraktivt sted at bo for både børnefamilier og ældre medborgere.

I Brønderslev by ligger to kirker, hvori aktiviteten er høj ugen igennem. Brønderslev Gamle Kirke fra middelalderen og Brønderslev Kirke med tilhørende sognegård, der pr. 1.juni i år er genåbnet efter en større udbygning og modernisering, således at både kirkerum og sognegård fremstår topmoderne, nutidigt og fleksibelt med mange spændende muligheder. Der er præstekontor i sognegården.

Af øvrige ansatte er der fem sognepræster, en kirke- og kulturmedarbejder, kirkepilot, kirkesanger, to organister, tre kordegne og kirkegårdsleder med kirkegårdsansatte.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Kirketjener Karsten Nielsen på telefon 2026 3809 eller menighedsrådets kontaktperson Henrik Louis Simonsen på telefon 2080 4957.

Ansøgningen med relevante bilag stiles til Brønderslev Sogns Menighedsråd og sendes på mail til 8402fortrolig@sogn.dk eller pr. post til Brønderslev Kirke, Bredgade 102, 9700 Brønderslev

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. juli 2020 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.