Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Nødager Kirke

Graver

Stillingen som graver ved Nødager Kirke, i Nødager Sogn er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller snarest muligt derefter.

Stillingen er på 33 timer pr. uge.

Vi ønsker en servicemindet graver, der er stabil og fleksibel, og som har lyst til i fællesskab med sognepræst, menighedsråd, kirkens øvrige ansatte at være kirkens imødekommende ansigt udadtil. En graver, som har sans for at møde mennesker i sorg og glæde, og som kan være nærværende, respektfuld, lyttende, diskret og loyal.

 

Vi har og ønsker fortsat nogle flotte fysiske rammer, som fremstår pæne og velholdte, derfor søger vi en graver, der formår at bevare overblikket over de mange forskelligartede opgaver på kirkegården, herunder klargøring af kirken og medvirken ved gudstjenester samt deltage i forberedelse og afvikling af øvrige kirkelige arrangementer.

Det er en klar fordel, hvis du har kendskab til regnskabsføring og kommunikation via mails, da du som graver også får ansvar for en række administrative opgaver. Ansøgeren må også gerne kunne kommunikere godt i skrift og tale og have IT-kundskaber på brugerniveau samt have kendskab til småmaskiner: havetraktor, hækklipper, plæneklipper og lign.

 

Sognet er kendetegnet ved, at vi har mange kirkelige aktivteter for et sogn af vores størrelse og lægger vægt på diakonalt arbejde. Desuden har vi en god omgangstone og en flad struktur, så alle høres.

Nødager Sogn har 698 indbyggere, og udover graver er der ansat en organist og en kirkesanger i sognet.

 

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt og kan planlægge dit eget arbejde i samarbejde med menighedsråd og kontaktperson.
 • Kan arbejde alene og uden kollegaer i hverdagen
 • Kan indgå i samarbejde med andre gravere, gravermedhjælpere samt andre ansatte ved andre kirker og kirkegårde, hvor der er indgået aftale om samarbejde.
 • Har kørekort og bil og er villig til at anvende disse i arbejdet.
 • Kan påtage dig ansvar for pasning og vedligeholdelse af sognehuset.

 

Dine kvalifikationer:

 • Interesse og kendskab til arbejdet i kirken og på kirkegården.
 • God til at planlægge, prioritere og arbejde selvstændigt hen over året.
 • Har mod på at påtage sig mange forskellige arbejdsopgaver.
 • Har blik for god anvendelse af ressourcerne.
 • Kan håndtere kirkegårdens besøgende på empatisk og anerkendende vis.
 • Har en relevant faglig baggrund eller erfaring.

 

Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt og udfordrende job med høj grad af frihed under ansvar og stor indflydelse på egen hverdag.
 • De kurser, der er nødvendige for at du som graver kan varetage opgaven bedst muligt.
 • En god arbejdsplads med mulighed for at deltage i erfagrupper samt samarbejde og sparring med andre gravere mv. om løsning af opgaver.
 • En kirkegård, hvor du har mulighed for at præge udviklingen.
 • Et menighedsråd som er meget åben overfor nye initiativer

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Nødager Sogns Menighedsråd beliggende Nødager Kirke, Sognevejen 10C, 8560 Kolind

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 for ansøgere med gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.143,48/21.551,94/27.131,37 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Menighedsrådsformand Rita Mogensen 51282470, Næstformand Louise Konrad 25364134 eller Kontaktperson June Crondahl på 26250976

Ansøgningen med relevante bilag sendes på e-mail til 8177fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 15. marts 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 23. marts 2020 om formiddagen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest i forbindelse med ansættelsen.