Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder til Holme kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift

Kirke- og kulturmedarbejder til Holme kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en medarbejder der i samarbejde med kollegaer, menighedsråd og frivillige har lyst til at engagere sig i vores aktiviteter og varetage de administrative funktioner på kirkekontoret.

Der er tale om en nyoprettet stilling. Du vil få stor indflydelse på stillingens udvikling og muligheder. Ansættelse sker på fuld tid og du må påregne aften og weekendarbejde.

Tiltrædelse den 1. januar 2021.

Os som kirke:

Holme Sogn har 10.238 indbyggere heraf 7.374 medlemmer af Folkekirken. Sognet er et forstadssogn til Aarhus med blandet bebyggelse og må i øvrigt beskrives som folkekirkeligt uden særlige retningspræg. Sognet har 2 kirker. Hovedkirken er Holme Kirke. Derudover har vi Lyseng Kirke. Den ligger på grænsen til Skåde Sogn og benyttes både af Skåde og Holme Sogne.

Se mere om Holme Kirke på www.holme-sogn.dk

Stillingens arbejdsområder:

 Medvirker ved planlægning og afvikling af undervisning af konfirmander og minikonfirmander

 Ledelse af babysalmesang og musikalsk legestue

 Administrative opgaver på kirkekontoret, herunder eksempelvis kalenderstyring, kirkeblad, hjemmeside, sociale medier, annoncering, plakater og tryksager samt kontakt til pressen

 Koordinator for kirkens frivillige

 Kontaktperson i skole/kirke samarbejdet og med børneinstitutionerne

 Udvikling af aktiviteter målrettet sognets borgere i alle aldre

Vi lægger vægt på, at du har en relevant faglig erfaring eller uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder, lærer, pædagog eller lignende.

Vi søger en medarbejder:

 Der har et kristent livssyn og kendskab til folkekirken

 Der har de formelle kristendomskompetencer

 Der kan synge og gerne spiller på et instrument

 Der har færdigheder indenfor kommunikation og pædagogik

 Der har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper, men som også kan tilrettelægge arbejdet selvstændigt og ansvarsfuldt

 Der er fleksibel, udadvendt, kreativ og med humoristisk sans

 Der er i stand til selvstændigt at strukturere arbejdsopgaverne

 Der har stærke IT-færdigheder.

Du ansættes ved Holme Menighedsråd, og får kontorfaciliteter i Holme Sognegård men der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår med andre ansættelsesmyndigheder. Du vil indgå i et team med kirkens øvrige medarbejdere, der består af 3 præster, 2 kirketjenere 1 organist, 5 korister og 4 medarbejdere på kirkegården.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Opfylder du ikke kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.191 – 383.181 kr. Fikspunktet er 303.653 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.653 – 433.790 kr. Fikspunktet er 318.112 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Alle beløb er oplyst i nutidskr.

Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kontaktperson Kai Berg-Nielsen på 2943 7502 eller sognepræst Peter Sporleder på 2921 2183.

Kan du se dig selv som vores nye medarbejder, så ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 5. oktober 2020. Ansøgningen sendes til HR-konsulent Pernille Weldingh på pfw@km.dk "mrk. Ansøgning Holme".

Samtaler finder sted den 2. november 2020 fra kl. 14.00.

Der vil blive indhentet referencer før en eventuel ansættelse.