Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn – Sdr. Broby m.fl. sogne

Menighedsrådene i Sdr. Broby, Allested-Vejle, Nr. Broby, Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse samt Jordløse-Haastrup sogne har besluttet fremover at drive et fælles kordegnekontor i Sdr. Broby, og vi søger en kordegn på deltid til varetagelse af kordegneopgaver (dog ikke kirketjeneste) for alle de nævnte sogne, herunder især personregistreringsopgaver.

Desuden vil den nye kordegn komme til at fungere som præstesekretær for et enkelt pastorat.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Stillingen ønskes besat 1. august 2023.

Arbejdsstedet er beliggende i Sdr. Broby på adressen Søndervej 10.

I stillingen indgår følgende hovedopgaver:

  • Personregistrering, kirkeligt og civilt
  • Betjening af kordegnekontor
  • Præstesekretæropgaver for Sdr. Broby-Allested-Vejle pastorat
  • Koordineringsopgaver

 

Ansøgere, der som minimum har gennemført det lovpligtige kursus i personregistrering, vil blive foretrukket.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Ansættelsen sker ved Sdr. Broby Sogns menighedsråd efter Fællesoverenskomsten ml. Finansministeriet og CO10 og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder og kirkemusiker (Cirkulære nr. 9023 af 20. januar 2020) og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen for ansættelse på fuld tid aftales indenfor intervallet 302.851,32 kr. – 401.278,12 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 317.994,35 kr. (nutidskroner). Der er herudover et ok-tillæg på 866,50 kr. (nutidskroner og ved fuld tid). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, d.v.s. 12/37.

Menighedsrådets forslag til lønniveau (incl. ok-tillæg) er 103.414,33 kr. årligt ved ansættelse på 12 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos kontaktperson for Sønder Broby menighedsråd, Kristian Nielsen, tlf. 72 53 17 04, eller sognepræst Mikael Døring, tlf. 20 21 51 95.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til 7755fortrolig@sogn.dk senest mandag den 12. juni.

 

Der vil blive indhentet referencer.