Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn ved Skt. Jørgens Kirke i Næstved

Vi søger en kordegn og regnskabsfører ved Skt. Jørgens Kirke pr. 1. august 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningsfristen er senest 10. juni 2023, og ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag 13. juni og onsdag 14. juni. Afhængig af omfang er stillingen enten på 30 timer (kordegn og regnskabsfører) eller 24 timer (kordegn) pr. uge.  

Du vil indgå i et tæt samarbejde med samtlige ansatte, frivillige og menighedsrådet. Kirkens ansatte består udover kordegnen aktuelt af to præster, en kirke- og kulturmedarbejder, en organist og to kirketjenere. Der er et højt aktivitetsniveau i Skt. Jørgens Kirke med mange arrangementer for forskellige aldersgrupper og stor deltagelse i gudstjenester og møder. Læs mere på vores hjemmeside: www.sjkn.dk

Afhængig af kvalifikationer omfatter stillingen både funktionen som kordegn og som regnskabsfører med følgende opgaver

  • Sædvanlige kordegneopgaver undtagen kirketjeneste (d.v.s. ikke week-end-arbejde)
  • Kirkens administrative opgaver inkl. betjening af kordegnekontoret og sekretær for menighedsrådet
  • Bogholderi og kasseregnskab for kirkekassen og Menighedsplejen
  • Lønadministration for kirkens ansatte

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Lis Olsen på tlf. 61790162 eller kasserer Leo Andersen på tlf. 29230040.

 

Vi forventer, at den der ansættes i stillingen

  • Har gennemført kordegneuddannelsen
  • Har erfaring med kordegneopgaver eller tilsvarende administrative opgaver samt med bogholderi- og løn-systemer
  • Som person har godt humør og humoristisk sans
  • Er venlig og imødekommende overfor alle
  • Er god til at samarbejde med ansatte og frivillige
  • Er fleksibel

Ansættelsen sker ved Skt. Jørgens Sogns menighedsråd.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen inkl. regnskabsførerfunktion er indplaceret i løngruppe 2 med en ugentlig arbejdstid på 30 timer. Årslønnen aftales indenfor intervallet 245.555 kr. – 325.361 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 257.833 kr. (nutidskroner). Hertil kommer et OK18 tillæg på 703 kr. (nutidskroner) og pension på 18 %. Der vil ikke være rådighedsforpligtelse til stillingen.

Skulle du være interesseret i en kordegnestilling uden regnskabsførerfunktion, er du også velkommen til at søge. I så fald er stillingen i interval Løngruppe 1 med en ugentlig arbejdstid på 24 timer med et årligt løninterval på 186.622 kr. – 230.872kr. (nutidskroner) med et fikspunkt på 196.444 kr. (nutidskroner). Hertil kommer et OK18 tillæg på 562 kr. (nutidskroner) og pension på 18%. Der vil ikke være rådighedsforpligtelse til stillingen.

Løn er kvoteret i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (30 timer eller 24 timer).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelsen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, har gennemført kordegneuddannelsen.

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Ansøgning med CV og andre relevante bilag sendes på mail til 9111fortrolig@sogn.dk