Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Stillingen er på ca. 26 timer pr. uge, men vi er flexible m.h.t. timetal og m.h.t hvordan timerne fordeles. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Arbejdet ligger fra mandag til fredag, og der er ikke kirketjeneste.

Stillingen er med vinterhjemsendelse i perioden fra ca. 1. december til ca. 31. marts.

Sognene har i alt ca. 2.000 indbyggere, og ved kirkerne, der er placeret midt i byernes centrum og derfor er en del af indbyggernes hverdag, er der ansat i alt 5 medarbejdere.

Som gravermedhjælper skal du, sammen med graveren, varetage pasning og vedligeholdelse, herunder hækklipning, af kirkegårdene samt kirkerne.

Der er et godt arbejdsfællesskab mellem de ansatte ved kirkerne samt en god kontakt med de to små samfunds beboere.

Vi forventer at du har et godt humør, gode samarbejdsevner, et godt håndelag og grønne fingre.

Ansættelse sker ved Vester Aaby-Aastrup sognes menighedsråd beliggende Præstegårdsvej 11, 5600  Faaborg.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn i nutidskroner (ved fuld tid) udgør for gravermedhjælpere i øvrige land

uden gartnerisk uddannelse

kr. 262.671,42 (trin 1, timeløn 136,52 kr,)

kr. 270.005,45 (trin 2, timeløn: 140,34 kr.)  

 

med gartnerisk uddannelse

kr. 301.581,11 (trin 1, timeløn: 156,75 kr.)  

kr. 310.611,02 (trin 2, timeløn: 161,44 kr.)

 

Hertil kommer pension. Der sker aflønning på timeløn.
 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Tommy Hansen på telefonnummer 51169266.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vester Aaby-Aastrup Sogne Menighedsråd eller på mail til 7697fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 10. februar 2023.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 9.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.