Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Gredstedbro Kirke er ledig til besættelse snarest eller pr. 1.07-2023.

Stillingen er en deltidsstilling med en årsnorm på 500 timer. Den ugentlige arbejdstid er på ca. 16 timer fordelt på 2-4 dage, hvor vi også tager hensyn til dine ønsker. Der hjemsendes 4 måneder i vinterperioden.

I samarbejde med graveren omfatter stillingen:

-Pasning og pleje af kirkegården.

-Anlæg, beplantning og vedligeholdelse af gravsteder.

-Medvirken ved begravelser.

-Rengøring af kirke og tilhørende bygninger.

-Hjælp ved kirkelige handlinger.

Du er en engageret person med interesse for fysisk udendørs arbejde og grønne anlæg.

Du kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel, robust og stabil og har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale og menighedsrådet.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fælles Fagligt Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.Folkekirkenspersonale.dk.

Der er 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Laila Bruun, tlf. 20494732.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag d 11 juni. Samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Ansøgningen sendes til kontaktperson Tove Vejrup: 8903@sogn.dk