Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Ansættelse ved Skørping-Fræer pastorat som sognegårdsvært

Vi søger en medarbejder, med tiltrædelse snarest muligt.

Sognegården er det primært ansvarsområde, med der er desuden opgaver på kirkegården og i kirken

Der er tale om en fast stilling med gennemsnitligt 30 timer om ugen med variation hen over året.

Aflønningen sker på timebasis.

Dine opgaver bliver blandt andet:

  • indkøb til og servicering og oprydning ved sociale arrangementer og det daglige liv i sognegården
  • rengøring af kirke og sognegård
  • vedligehold af sognegårdens udenomsarealer
  • medhjælp på kirkegården i særligt travle perioder efter aftale med kontaktperson og graver

Vi søger en person som er imødekommende og serviceminded. En som har blik for at skabe en rar atmosfære blandt sognegårdens og kirkens brugere og ansatte, og som kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge sin arbejdsdag. Gode samarbejdsevner og fleksibilitet er nødvendigt.

Aften- og weekendarbejde kan forekomme, bl.a. afløsning ved kirketjenesten ved det øvrige personales ferie og frihed.

Der vil være en prøvetid på 3 måneder.

Ansættelse sker ved Skørping-Fræer Sogns Menighedsråd beliggende Præstevænget 14, 9520 Skørping.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr.kr. 261.907,71(trin 1) og kr. 269.220,42 (trin 2) (nutidskroner).

Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 300.704,28 (trin 1)

og kr. 309.707,93 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kirsten Nymark på telefonnummer 30243099.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skørping-Fræer Sogns Menighedsråd Præstevænget 14,

9520 Skørping eller via mail til 8301fortrolig@sogn.dk. Emnefeltet bedes mærket ”Sognegårdsvært, ansøgning”.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30. marts 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet reference samt børneattest forud for ansættelse.