Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Kirke Stillinge kirke

Da vores graver har valgt at gå på pension, er stillingen som graver ved Kirke Stillinge kirke ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at strukturere og planlægge både din egen og gravermedhjælperems arbejdsdag. Du har ansvaret for drift og vedligehold af Stillinge kirkegård og arealerne omkring. Du skal fungere som kirketjener under gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Der skal påregnes sæsonudsving i arbejdstiden.

Der er i samarbejde med en landskabsarkitekt udarbejdet en heldagsplan for kirkegården, og du får derfor mulighed for at være en del af en spændende udviklingsprojekt.

Graveren skal varetage følgende overordnede opgaver:

 • Ansvaret for kirkens rengøring og pyntning
 • Vejlede kirkens og kirkegårdens brugere
 • Ansvarlig for drift og vedligehold af kirkegården og arealerne omkring
 • Anlæggelse og omforandring af gravsteder og kirkegård
 • Varetage kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbejde med det øvrige personale ved kirkerne
 • Administrative opgaver vedr. kirkens drift

Vi forventer, at

 • Du har gartnerisk uddannelse
 • Du er fortrolig med anvendelse af IT og administrative opgaver
 • Du kan arbejde selvstændigt inden for den af menighedsrådet givne ramme
 • Du skal kunne indgå i et positivt samarbejde med præst, menighedsråd og øvrige personale
 • Du bidrager til en god arbejdsplads og et positivt arbejdsmiljø. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Der følger rådighedstillæg til stillingen. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
 • Se desuden hjemmeside www.stillingekirke.dk
 • Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand.
 • Vi tilbyder velordnede personaleforhold og et godt samarbejdsklima.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 7359@sogn.dk senest fredag d. 26. juli.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 6. august.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.