Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Kvanløse Kirke

Graver ved Kvanløse Kirke ca. 24 timer om ugen

Stillingen som graver ved Kvanløse Kirke er ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. Stillingen er i gennemsnittet på ca. 24 timer om ugen.
Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at strukturere og planlægge din egen arbejdsdag. Du har ansvaret for drift og vedligehold af Kvanløse kirkegård og arealerne omkring. Du skal fungere som kirketjener under gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Der må påregnes sæsonudsving i arbejdstiden.
En helhedsplan for kirkegården er under udarbejdelse, og du får derfor mulighed for at være en del af dette spændende projekt.

Graveren skal varetage følgende overordnede opgaver:
• Ansvarlig for drift og vedligehold af kirkegården og arealerne omkring
• Anlægge og vedligeholde gravsteder og kirkegård
• Varetage kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbejde med det øvrige personale ved kirken
• Pyntning af kirke
• Rengøring af kirke og graverbygning inkl. toiletforhold og mindre mødelokale
• Vejlede kirkens og kirkegårdens brugere
• Administrative opgaver vedr. kirkens drift

Vi forventer, at
• Du har en relevant grøn baggrund
• Du kan arbejde selvstændigt inden for den af menighedsrådet givne ramme
• Du skal kunne indgå i et positivt samarbejde med præst, menighedsråd og øvrigt personale
• Du anvender it på brugerniveau og er fortrolig med administrative opgaver
• Du er fleksibel og bidrager til en god arbejdsplads og et positivt arbejdsmiljø.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen for en fuldtidsansat aftales indenfor intervallet 284.389,89 kr. - 348.377,94 kr. (nutidskroner). Denne stilling er på 65% svarende til 24 timer i gennemsnit pr. uge. Fikspunktet er årligt kr. 291.868,18 kr.

Har du gartnerisk baggrund indplaceres stillingen i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.868,18 kr. - 362.596,78 kr. (nutidskroner). Denne stilling er på 65% svarende til 24 timer i gennemsnit pr. uge. Fikspunktet er årligt kr. 298.609,82 kr.

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menigheds-rådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson og kirkeværge Henrik Neander, tlf. 52 17 53 73.

Ansøgning med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail:
7279fortrolig@sogn.dk senest søndag d. 28. juli 2019.