Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper søges til Klitmøller Kirke og Kirkegård

Klitmøller Sogns Menighedsråd søger en gravermedhjælper

fra 15. marts 2021 - 28. februar 2022 eller snarest derefter.

Stillingen som gravermedhjælper i perioden 15.03. 2021 – 28.02.2022 er på ca. 950 timer.

Aflønningen sker på timebasis. Det ugentlige timetal vil kunne variere i op- og nedadgående retning på grund af arbejdets særlige karakter (kirkelige handlinger og andre uforudseelige begivenheder).

 

Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms arealer. Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken.

 

Menighedsrådet søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel og stabil, har forståelse for kirken som arbejdsplads og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale.

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund.  

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingen.

Stillingen kan også søges af personer, der er fleksjobberettigede.

(Ansøgere skal være tilkendt fleksjob).

 

Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingen hos

Kontaktperson Helle Johanna Lerche på tlf. 25 72 25 33 og

Graver Melanie Heise på tlf. 23 45 03 45.

 

Skriftlig ansøgning sendes til formand for Klitmøller menighedsråd

Ove Holler, E-mail: 9127fortrolig@SOGN.DK             

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 den 26. februar 2021.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og

børneattest i forbindelse med ansættelsen.