Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Engageret kirketjener på deltid søges til Munkebjerg kirke

 

 

 

Engageret kirketjener på deltid søges til

Munkebjerg Kirke

 

 

En stilling som kirketjener ved Munkebjerg Kirke er ledig pr. 1. januar 2021.

Vi søger en kirketjener, som kan arbejde selvstændigt, er imødekommende, og kan indgå i et positivt samarbejde med præster, øvrige ansatte og frivillige.

 

Kirketjeneren skal primært dække ferie og fridage for den fuldtidsansatte kirketjener.

Stillingen indeholder skiftende arbejdstider, der også omfatter aftener, weekender og helligdage.

Opgaverne vil være klargøring og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, samt i mindre omfang rengøring og vedligeholdelse af udearealer i samarbejde med rengøringsselskab og gartnerfirma. Praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og mødeaktivitet kan også forekomme.

 

Stillingen er på gennemsnitlig 15 timer ugentlig, og ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 111.378,38 – kr. 143.619,86 for en 15 t. stilling.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget for en 15. t. stilling udgør årligt 10.510,56 kr.

 

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.

Der er tre måneders prøvetid og børneattest indhentes.

Vi ser gerne at referencer kan blive indhentet.

Munkebjerg Kirke er en aktiv kirke med mange arrangementer. Se mere på www.munkebjergkirke.dk

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Karin Sørensen tlf. 40 20 02 02.

Ansøgning sendes til 7778fortrolig@sogn.dk att. Karin Sørensen. Ansøgningsfristen er senest den 23. oktober 2020.

 

Samtaler finder sted den 10. november om formiddagen.