Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Ledende graver søges til Kirken i Hinnerup

Stillingen som ledende graver ved Kirken i Hinnerup (Grundfør, Haldum og Vitten pastorat, Favrskov provsti) er ledig pr. 1/1 2020.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Den ledende graveren skal varetage følgende opgaver:

  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes renholdelse, gravfæstelser m.m.
  • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger.
  • Klargøring og rengøring af kirkerne.
  • Udvendig renholdelse ved sognegård og kirkekontor.
  • Ledelse af de øvrige medarbejdere på kirkegårdene.

 

Du kan læse mere om Kirken i Hinnerup på www.kirkenihinnerup.dk.

 

Vi forventer, at du:

  • Er ansvarsfuld og har sans for at prioritere opgaverne på kirkegårdene.
  • Har gode samarbejds- og ledelsesevner og kan få hverdagen til at fungere med de andre ansatte.
  • Er imødekommende overfor dem, der kommer på kirkegårdene og i kirkerne, både som pårørende og almindelige borgere.
  • Kan samarbejde med det øvrige personale.
  • Har forståelse for folkekirkens særlige tradition og opgaver.

 

Ansættelse sker ved Menighedsrådet for Kirken i Hinnerup, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

For ansøgere uden gartnerisk uddannelse, sker indplacering i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr.

 

For ansøgere med gartnerisk uddannelse, sker indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr.

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorleder Birgitte Andreasen (tlf. 8691 1511), som kan henvise til formand for kirkegårdsudvalg samt menighedsrådsformand..

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8067fortrolig@sogn.dk .

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. nov. 2019            

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag d. 27. nov. 2019.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.