Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

En stilling som organist ved Norup, Hasmark, og Krogsbølle Kirker, i Norup/Hasmark og Krogsbølle Sogne er ledig pr. 15.oktober 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • 60 årlige gudstjenester samt en gentagelse
  • Begravelser, vielser, og lørdagsdåb
  • Arrangere to årlige koncerter 

Norup/Hasmark, og Krogsbølle Sogne har 1941 antal indbyggere, og menighedsrådene har tilsammen 7 ansatte i sognene. Sognene er kendetegnet ved at være almindelige landområder, om sommeren med en del turister.

Orglerne i de 3 kirker er ældre orgeler uden klokkespil.

Vi forventer, at du:

 

  • Er en habil organist og en loyal medarbejder.

 

Ansættelse sker ved Norup/Hasmark Sogns Menighedsråd beliggende på Nordfyn.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Årslønnen aftales ifølge gældende overenskomster.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ingrid Jørgensen på telefonnummer 27 35 82 66/mail: norup.sogn@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7888@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30. september. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 41.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.