Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn - 30 timer

Ballerup Sogn søger en dedikeret kordegn med flair for grafisk arbejde

En deltidsstilling på 30 timer som kordegn ved Ballerup Sogn er ledig til besættelse snarest muligt.

Ballerup Sogn er et større sogn med ca. 14.000 indbyggere. Der er ca. 30 ansatte i Ballerup Sogn. Der er ansat 4 præster, 2 kordegne, 2 organister, 1 bogholder og 4 kirketjenere, der betjener 2 kirker med tilhørende sognegårde. Hertil kommer 4 ansatte på kirkegårdskontoret samt 10 gartnere og krematoriemedarbejdere. 

Vi søger en person med praktisk erfaring fra en lignende stilling, som kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et dynamisk samarbejde med kordegn, menighedsråd, præster og øvrige ansatte.

Kirkens to kordegne indgår i et tæt team, og dækker hinanden ind under ferie m.m.  Stillingen refererer til administrationschefen.

Vi forventer at du:

 • Er engageret, fleksibel og ansvarsbevidst og indstillet på at yde en god service til sognets borgere
 • Er velsoigneret og præsentabel
 • Er åben, positiv og har et godt humør
 • Er team-player
 • Har erfaring med kordegnearbejde, grafisk arbejde samt personregistrering
 • Har gode samarbejdsevner, er udadvendt og imødekommende
 • Har stærke IT kompetencer - Folkekirken software og Microsoft
 • Er fleksibel og ansvarsbevidst
 • Kendskab til offentlig forvaltning

Vi tilbyder:

 • En spændende stilling på 30 timer med indflydelse på egen arbejdsdag
 • Gode kolleger og et initiativrigt menighedsråd
 • En arbejdsplads i gode fysiske rammer
 • Et sted med et aktivt og varieret kirkeliv for borgere i alle aldre – se mere på ballerup-sogn.dk
 • En stilling i en aktiv kirke med en høj grad af synlighed

Opgaverne består bl.a. i:

 • Varetagelse af daglige opgaver på kordegnekontoret 2 dage om ugen
 • Kirkebogsføring og arkivering
 • Personregistrering og borgerbetjening
 • Hjemmeside samt grafisk arbejde m.m. 2 dage om ugen
 • God til kommunikation og medier
 • Kirketjeneste

Stillingen er en fuldtidsstilling, indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet  292.103,12 kr. – 387.036,75 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 306.708,73 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.655,85 kr. (nutidskroner).OK-tillæg 835,75 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Lønnen forhandles ud fra kvalifikationer med den faglige organisation.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10 fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010, samt organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Såfremt stillingen besættes med en tjenestemand, klassificeres stillingen efter forhandling mellem Kirkeministeriet og de forhandlingsberettigede parter.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger som ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er 3 måneders prøvetid i ansættelsen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Natacha Lindström på telefon 23391009.    

Frist for indsendelse af ansøgning er d. 6 december 2021.

Ansøgning med relevante bilag sendes på email til nl@km.dk.

Ansættelsessamtaler kan forventes at finde sted i uge 50 og 51.