Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Er du vores nye kordegn?

En stilling som kordegn ved Havdrup Kirke er ledig fra 1.december 2021. 

Stillingen er på 30 timer pr. uge 

Vi søger en klassisk kordegn med regnskabserfaring. Der vil ikke indgå kirkelige handlinger.

Vi forventer at du varetager følgende opgaver: 

  • Personregistrering
  • Betjening af kirkekontor
  • Sekretærfunktion for vores præster
  • Sekretærfunktioner for menighedsrådet samt udvalg og funktioner under menighedsrådet
  • Regnskabsfunktioner under menighedsrådet
  • Løn

 

Vi forventer at du har en relevant baggrund eller erfaring som kordegn og har regnskabserfaring indenfor kirken.

At du er samarbejdsorienteret, serviceminded og at du har gode kommunikationskompetencer både mundtligt og skriftligt. Vi lægger vægt på at du har overblik og kan arbejde struktureret, detaljeret og systematisk.

Det er en forudsætning at du behersker IT. 

Havdrup sogn har 4578 indbyggere. Vi er en aktiv kirke der lægger vægt på musik – spiritualitet og kultur. Vi arbejder ud fra princippet om at være kirke fra vugge til grav.

Vi er uhøjtidelige og lavkirkelige, har en god ånd og stor arbejdsglæde, både i menighedsråd og i medarbejdergruppen.

Vi har to huse. I landsbyen Gl. Havdrup ligger kirken og vores sognehus ligger i stationsbyen. Huset er fyldt med arrangementer og undervisning hver dag. Det er også der vores præster og personale har kontorer.

Ansættelse sker ved Havdrup Sogns menighedsråd beliggende, Bistrupvang 33, 4622 Havdrup. 

Vi forventer at du kan arbejde hjemmefra og være i sognehuset på aftalte tidspunkter, dit tjenestested vil da være Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 4622 Havdrup.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokolat for kordegne.

Aftale kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen indenfor intervallet 291.236,00 kr. - 385.888,00 kr.(nutidskroner) Fikspunktet er 305.799,00 kr.

Rådighedstillæg pr. år kr. 34.553,00 (nutidskroner)

OK-18 tillæg pr. år kr. 833,27 (nutidskroner)

Løn, rådighedstillæg og OK-18 tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Ansøgning med relevant bilag sendes på mail 7202fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24 september 2021 kl. 12:00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 41.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.