Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

Organist

En dygtig og inspirerende organist søges til Holstebro kirke pr. 1. december 2021.
Stillingen er på 37 timer/uge.
Vores dygtige organist gennem 20 år er gået på pension, og vi søger hans efterfølger til at videreføre og udvikle kirkens lange tradition for et levende musikliv.
Vi tilbyder:
 • En alsidig stilling i en stor, velbesøgt bykirke med en dejlig akustik
 • Godt samarbejde med bl.a. fem engagerede præster, en kirkemusiker og korleder (30 timers ansættelse) og to kirke- og kulturmedarbejdere
 • Ledelse og videreudvikling af kirkens ungdomskor
 • Et Frobenius hovedorgel med 45 stemmer, hvor registratur er ombygget i 2007 til elektrisk funktion m. 8000 kombinationer, samt et kororgel m. 4 stemmer
 • En velstruktureret organisation med ansat daglig leder 
 • Et menighedsråd der prioriterer og understøtter organisternes arbejde
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • En aktiv menighed, et trofast koncertpublikum og et levende menighedsliv med aktiviteter for alle aldersgrupper   

Dine daglige opgaver vil være at spille engageret til højmesser og andre gudstjener samt kirkelige handlinger (inkl. plejehjems- og arresthusgudstjenester) foruden at deltage i planlægningsmøder og ugentligt kalendermøde samt at planlægge og afholde egne og eksterne koncerter. Kirkens aktivitets- og koncertudvalg samarbejder med organisterne i planlægningen af koncerter.

Vi forventer, at du:
 • er uddannet organist (DOKS)
 • spiller orgel på højt niveau såvel solistisk som liturgisk
 • er imødekommende og åben over for samarbejde, også med eksterne musikere

Vi har en vision om at udvikle vores allerede velfungerende kormiljø. Vores kirkemusiker og korleder er ansat til at opbygge den spirende korskole og i samarbejde med den nye organist at tilrettelægge en sammenhængende korstruktur for børn og unge i Holstebro.

Tjenestesteder: Holstebro Kirke, Holstebro Kirkegårdes 2 kapeller, sognets plejehjem og Holstebro arrest.
Holstebro Sogn har knap 12.000 indbyggere. Kirken har et klokkespil med 48 fremragende og nyrenoverede klokker, der betjenes med stokklaver.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910 kr. – 386.161 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering
og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Daglig leder Bent E. Jacobsen, tlf. 9742 0263 eller mail: beja@km.dk
kirkemusiker og korleder Majken Kirkegaard, tlf. 2511 1535 eller mail: mbk@holstebrokirke.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. oktober 2021 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 41.

Hvis du skal flytte til kommunen, er vi gerne behjælpelige med at etablere kontakt til boligmarkedet og kommunens tilbud til nye borgere.
Se mere om Holstebro Kirke på www.holstebrokirke.dk
og om Holstebro Kommune på https://flyttilholstebro.dk/     https://www.holstebro.dk/kultur-fritid