Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges til Marmorkirken (deltid)

En deltidsstilling som kirketjener ved Frederiks Kirke (Marmorkirken) er ledig med ansættelse hurtigst muligt. Stillingen er på gennemsnitlig 19 timer pr. uge.

Som kirketjener ved Frederiks Kirke skal du:

  • være med til at løfte det relativt omfattende rengøringsarbejde i kirkerummet mv.
  • medvirke som kirketjener ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt øvrige aktiviteter i kirkernes lokaler
  • være klar til med mellemrum at medvirke som kordegn ved gudstjenester og kirkelige handlinger

Vi søger en kirketjener, der:

  • har et positivt livssyn og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter
  • er udadvendt, engageret, ansvarsbevidst og evner at møde mennesker i mange forskellige livssituationer
  • ønsker og formår at arbejde fleksibelt og selvstændigt
  • har sans for detaljer og samtidig kan bevare overblikket i tilspidsede situationen
  • har lyst og vilje til at samarbejde

Derudover er det en fordel, hvis du er bekendt med hjemmeside-redigering, opdatering af Facebook samt generelt har teknisk snilde.

Stillingen indebærer en del weekendarbejde og til tider arbejde om aftenen på hverdage ved foredrag, koncerter o. lign. Regn med én fast friweekend hver måned.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er 3 måneders prøvetid, og der indhentes straffe- og børneattest inden ansættelsen.

Den ansatte må være indstillet på evt. omlægning af arbejdsbeskrivelse og løsning af nye arbejdsopgaver inden for den aftalte arbejdstid.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 272.435 – 351.299 (nutidskroner) ved fuldtidsansættelse. Dertil kommer et rådighedstillæg på 25.709,16 (nutidskroner).

Den endelige løn aftales inden for rammerne af lønintervallet på baggrund af den pågældendes arbejdsopgaver og kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsopgaverne kan fås hos David Vestergaard Eriksen, formand for ansættelsesudvalget, på tlf. 29729925, helst efter kl. 17:00. Ellers kan sognepræst Mikkel Wold kontaktes på tlf. 33153763 mellem 8-9 mandag, torsdag og fredag. Der kan også ringes til kordegn Sahra Louise Lindeberg, tlf. 33 91 27 06, tirsdag til fredag kl. 10-11.

Ansøgning m. bilag stiles til:
David Vestergaard Eriksen, Frederiks Kirkes Menighedsråd, og sendes pr. brev eller e-mail til: Sahra Louise Lindeberg, Garnisonskirken, Sankt Annæ Plads 4, 1250 København K, (sll@km.dk)

Ansøgningsfrist er torsdag d. 2. januar 2020 klokken 12:00. Der indkaldes til ansættelsessamtaler medio januar.