Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Personlig assistent (PA) - Provstisekretær søges til Syddjurs Provsti

Et dynamisk provsti søger en ny tovholder og dygtig personlig assistent med reference til provsten i Syddjurs provsti.  Stillingen er en fuldtidsstilling.

Syddjurs Provsti
I Syddjurs Provsti sikrer vi de trygge rammer for vores 32 sogne, 21 præster og 14 menighedsråd. Med provsten og provstiudvalget i spidsen håndterer vi alle økonomiske og administrative opgaver.

Et provstiudvalg og en provst har til opgave, at skabe gode rammer for kirkens liv i hele provstiet.

Arbejdet består af en god blanding af ledelse, økonomi og jura.

Arbejdet som personlig assistent / provstisekretær:
Det bliver din opgave at støtte provsten og provstiudvalget i det daglige, ligesom du også tilbyder rådgivning til menighedsrådsmedlemmer og præster i provstiet. Arbejdets formål er at give gode arbejdsvilkår for folkekirkens mange aktører, såvel de ansatte, menighedsråd og andre i provstiet. Du vil få kontakt med mange forskellige mennesker i forbindelse med sagsfremstilling, sagsbehandling og rådgivning.

Opgaven

 • At støtte provst og provstiudvalg i deres daglige arbejde
 • Kontakt til mange forskellige aktører i forbindelse med sagsfremstilling, sagsbehandling og rådgivning.

Helt konkret får du en hverdag, hvor du:

 • har det samlede økonomiske overblik og du leverer de tal og analyser, som provstiet bruger til at lægge budgetterne. Du er fortrolig med økonomiske modeller.
 • er ”kasserervirksomhed” for provstiudvalget, hvilket inkluderer bogføring, budget, betaling af regninger og regnskab for PUK.
 • budgetstøtte for kirkekassernes budgetter og regnskaber; beregning af kirkeskat, låneoversigt, udfærdigelse af økonomiske oversigter/tabeller mv. og efter behov kontakt til kommunens afdeling for budgettering.
 • er sagsbehandler på diverse sager, bl.a. byggeprojekter. Det betyder i forbindelse med sagsbehandling, at indhente relevant og opdateret dokumentation, forstå et vanskeligt tilgængeligt stof og præsentere det på en let forståelig måde, for forskellige udvalg, så de på den baggrund kan træffe beslutning.
 • servicerer provsten og provstiudvalget, hvorunder dagsordner, referater, notater, korrespondance, sagsbehandling, opfølgning, arkivering, telefonpasning, mødedeltagelse i provstiudvalgsmøder mv.
 • forbereder sager for provsten, som skal fremlægges for provstiudvalget eller menighedsråd
 • varetager Journalisering i F2
 • kommunikerer både mundtligt og skriftligt, til og med vidt forskellige mennesker.
 • er i tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen koordinere driften og opdatering af provstiets hjemmeside og andre sociale medier, samt indhente, forberede og koordinere nyhedsbreve fra provstiets ansatte til relevante samarbejdspartnere.
 • yder IT hjælp til menighedsråd og præster, herunder introduktion for nye præster til IT. Endvidere behjælpelig og ansvarlig med håndtering af GIAS.
 • deltager i diverse aftenmøder – cirka 10 årlige møder eksempelvis – budgetsamråd, zonemøder og møder i forbindelse med forandrings- og udviklingsprojekter.
 • har ansvar for overholdelse af databeskyttelsesloven – udarbejdelse af procedurer m.v.

Din person
Vi forventer, at du:

 • er fortrolig
 • selvstændigt er i stand til at skabe struktur, overblik og rutiner i forhold til dine egne ansvarsområder og arbejdsopgaver
 • er pligtopfyldende og initiativrig
 • er dygtig til at organisere din egen hverdag og nyder, at forvalte egne opgaver og ansvar
 • holder af at have travlt og sætter en ære i at overholde deadlines
 • er god til at Instruere og vejlede samarbejdspartnere i og uden for provstiet
 • er en stærk kommunikator, mundtligt som skriftligt.
 • er venlig og imødekommende, samt har en positiv løsningsorienteret holdning til arbejdet og provstiets ”gæster”.
 • kan inspirere dine samarbejdspartnere med din adfærd og tilgang til selv krævende opgaver.
 • er indstillet på løbende opdatering med relevant uddannelse.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og åben arbejdsplads, hvor der er højt til loftet. Hvor det vi siger, er det vi gør.
 • Åbenhed over for gode ideer og andre måder at gøre tingene på.
 • Åben og ligeværdig kommunikation.
 • Tid til at tale om tingene.
 • En udviklende og motiverende arbejdsplads.

Arbejdsstedet er Syddjurs Provstikontor i centrum af Rønde på Djursland, hvor du har dit kontor.

Du får rig mulighed for at planlægge dagene, så de passer til din struktur og rutiner, så længe kontoret er bemandet i dagtimerne.

Vi er åbne over for vidt forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde - eksempelvis; Cand. merc. , revisor eller anden akademisk baggrund (AC). Erfaren advokatsekretær eller lign.

Løn:
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK, med indplacering i løngruppe 3, sats 1, svarende til en grundløn på 319.840 kr. årligt i nutidskroner. Hertil kan forhandles relevante tillæg efter kvalifikationer eller uddannelse. Der ydes 15% i pensionsbidrag. Der er tre måneders prøvetid.

Ansøgningsfrist:
Tiltrædelse: 1. juni 2021 eller snarest herefter.
Ansøgningsfrist: mandag den 12. april 2021 kl. 8.00

Ansøgning med CV, relevante bilag, og henvisning til referencer sendes elektronisk til Syddjurs Provstiudvalg på BBP@km.dk  att. Provst, Benedikte Bock Pedersen.

Vi forventer at afholde første samtale fredag den 16. april 2021 og anden samtale fredag den 23. april 2021.

I ansættelsesprocessen anvendes profiltest. 

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Provst, Benedikte Bock Pedersen på telefon + 45 3049 8206.