Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Ørum, Viskum, Vejrum Kirker

En stilling som kirketjener er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020. Stillingen kan evt. deles mellem to personer.

Stillingen er på ca. 63 timer pr. år.

Stillingen indebærer kirketjenerfunktion i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Vi søger en person, der vil være medvirkende til at alle kirkens brugere får et positivt møde med vores kirker.

Vi forventer, at du: 

  • er imødekommende og serviceminded og er indstillet på at understøtte og arbejde positivt sammen med kirkens øvrige personale samt indgå positivt i det samlede personale ved vores kirker
  • kan identificere dig med kirkens værdigrundlag.

Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Tommy Dalgaard på telefonnummer 20706132

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 46.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8636fortrolig@sogn.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer