Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Spændende projektstilling som musikproducent i Holmens Kirke

 

 

Vi søger en ildsjæl og god kollega til vores klassiske og innovative musikmiljø med start 1. marts 2023. Der er tale om en etårig projektstilling på 20 timer/uge med mulighed for forlængelse. Du bliver en del af et kunstnerisk arbejdsmiljø med en smuk forening af kirke, historie og kultur.

 

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med kirkens to fuldtidsorganister og Holmens Kantori (15 professionelle sangere) samt kirkens tre præster, den daglige administrative leder, kordegn, kirketjenere, økonomimedarbejder og menighedsrådet. 

 

Du vil fagligt referere til Holmens Kirkes organist og kantor. 

 

Din arbejdsplads vil være i Holmens Kirke, som er beliggende centralt i det indre København ved kanalerne, Børsen og Christiansborg Slot. 

 

Du vil få kontorplads sammen med 1. organisten i et roligt lokale bag ved kirkens orgel.

 

Din hovedopgave vil være koncertplanlægning og udvikling af ca. 60 årlige musikalske begivenheder. Det omfatter blandt andet:

• Facilitering og organisering af Holmens Kantoris, Vokalensemblets og Barokensemblets aktiviteter i Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke samt koncertrejser i ind- og udland.

• PR og kommunikation på SoMe og Holmens Kirkes hjemmeside. 

• Bistå med økonomi og administration (lønsedler, aftaleindgåelser, kontrakter med eksterne koncertarrangører, fakturering, budgettering, kvartals- og årsrapporter samt lejlighedsvis fundraising).

• Sekretærarbejde og administration (referater, indbydelser, korrektur og layout til plakater og koncertprogrammer, bookning af hotel til kunstnere mv.).

• Lejlighedsvis praktiske opgaver som regissør før prøve og koncert.

 

Vi forestiller os, at du har sans for og/eller kompetencer ift. fagligt og administrativt at kunne understøtte de organisatoriske rammer i et professionelt og ambitiøst musikmiljø. Flair for musikalsk projektledelse, herunder projekter med en langsigtet horisont, vil derfor være forudsætning for at kunne lykkes i stillingen. 

 

Du er en erfaren og sikker bruger af Office-pakken og yderligere kompetencer med it-programmer og applikationer til layout, PR, SoMe og kommunikation vil være et plus. Vi forventer, at du har gode kommunikative evner – skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk. 

 

Det er vigtigt, at du har forståelse og respekt for folkekirkens rammer og forkyndelse, hvorfor erfaring med den kirkelige arbejdsplads er en fordel, men ikke et krav.

 

Siden Christian IV i 1619 ombyggede flådens ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet. Holmens Kirke er en travl kirke, hvor menighedsrådet – udover gudstjenester og kirkelige aktiviteter, koncerter mm. – har fokus på kultur, samtid, det maritime Danmark og Søværnet.

 

Vi kan derfor tilbyde dig en spændende arbejdsplads med højt til loftet i et historisk miljø i hjertet af København, hvor du selv har indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdstider. Der er tale om en travl arbejdsplads og et job, hvor hver uge er forskellig. Derfor er det en forudsætning, at du ser skiftende arbejdstider som en naturlig del af jobbet. 

 

Du vil være med til at præge og udvikle Holmens Kirkes musikalske profil - med respekt for traditionen. Stillingen er direkte adgang til en perlerække af de mest fantastiske gudstjeneste- og koncertoplevelser såvel i Holmens Kirke som i andre kirker i ind- og udland. 

 

Stillingen er en projektstilling på 20 timer/uge. Projektstillingen er af et års varighed med mulighed for forlængelse. 

 

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter.

 

Ansættelse vil ske i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 - og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. 

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Ansøgere, der ikke opfylder de obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer jf. Kirkeministeriets cirkulære af 12. november 2019 herom, og som derfor skal supplere kompetenceniveauet, vil kunne aflønnes i løngruppe 1 inden for intervallet 298.152 – 395.051 kr. årligt. Fikspunktet er 313.060 kr. (alle beløb i nutidskroner).

Ansøgere, der opfylder uddannelseskravene, vil kunne aflønnes i løngruppe 2 inden for intervallet 313.060 – 447.228 kr. årligt. Fikspunktet er 327.967 kr. (alle beløb i nutidskroner).

Hertil kommer rådighedstillæg og OK18-tillæg på hhv. på 32.757,44 og 909,93 kr. årligt (nutidskroner) samt 18 % i arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

Lønnen og tillæggene kvoteres i overensstemmelse med stillingens arbejdstidsbrøk på 20/37.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Marie Koch på tlf. 8121 2908 eller Holmens Kirkes organist og kantor, Jakob Lorentzen, på telefon 2148 8765.  

 

Ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk til Holmens Kirkes menighedsråd på 7036fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningsfristen er mandag den 6. februar 2023 kl. 12.00

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i Uge 8 2023. 

 

Der vil efter behov blive indhentet referencer, hvorfor der ønskes angivet relevante referencer i ansøgningen.

 

Menighedsrådet i Holmens Kirke ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen - uanset køn, seksuel orientering, handicap, etnisk baggrund eller alder.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.