Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartneriarbejder til kirkegårdene i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat

Gartneriarbejder til kirkegårdene i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat

En stilling som sæson-ansat medarbejder ved kirkegårdene er ledig til besættelse den 6. april 2021.

Stillingen er på 37 timer ugentlig. Stillingen er tidsubegrænset, men i perioden december til april er medarbejderen hjemsendt uden løn.

Gartneriarbejderen skal varetage følgende opgaver:

 • Vedligeholdelse af gravsteder
 • Hækklipning
 • Plantning af forårsblomster, sommerblomster samt anden beplantning
 • Grandækning
 • Anlæg af gravsteder
 • Forefaldende arbejde på kirkegårdene

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er god til at samarbejde og fleksibel
 • Er imødekommende og serviceminded
 • Har kendskab til have- og parkmaskiner
 • Har kørekort B

Ansættelse sker ved Rødby-Ringsbølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorats Menighedsråd beliggende Vestergade 4B, 4970 Rødby

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverneskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Per Hansen på telefon 54601311.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 26. februar 2021.

Ansøgning med relevante bilag sendes til 7651fortrolig@sogn.dk