Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til en af Danmarks store kirker

Vil du være med i et kollegialt fællesskab omkring en levende kirke og arkitektonisk ikon i København?

”Arbejdet som kirketjener er noget helt særligt. Du har med alle typer mennesker i forskellige livssituationer at gøre – fra barnedåb til begravelser. Det kræver en god menneskelig og psykologisk forståelse,” fortæller daglig leder Niels Henrik Juul.

Velkommen til Grundtvigs Kirke Det er svært ikke at blive imponeret, når man kommer forbi Grundtvigs Kirke med dens katedrallignende facade og næsten 50 meter høje tårn. Kirken er bygget ud fra Grundtvigs tanker om det jordnære og folkelige, det lyse og det himmelstræbende – tanker, der i dag stadig er drivkraften bag vores smukke og moderne kirke.

Udover at afholde gudstjenester og andre kirkelige handlinger bliver vi også besøgt af tusindvis af turister, som kommer for at se den betagende arkitektur. Vi er samtidig et kulturhus, og vi afholder alt lige fra koncerter til foredrag og sommerfest.

Bag kulissen finder du dine 11 kommende kolleger bestående af 4 præster, 2 organister, 1 kordegn, 1 kommunikationsmedarbejder, 1 daglig leder - og vores 2 øvrige kirketjenere, der alle indgår i et ligeværdigt kollegialt samarbejde med hinanden. Et fællesskab, vi glæder os til, at du bliver en del af.

Bliv kirkens ansigt udadtil

Som kirketjener er det dig, der er den praktiske drivkraft i kirken. Sammen med dine kolleger er det dig, der sørger for, at kirken er pæn og indbydende før de kirkelige handlinger eller arrangementer. Du sørger for, at alle de nødvendige rekvisitter er sat frem, ligesom du tager imod folk i døren.

Du vil også være med til at vise turister rundt, og som kirkens ansigt udadtil udviser du altid den rette kombination af imødekommenhed, venlighed og autoritet over for de besøgene.

Har du ikke allerede uddannelsen som kirketjener, vil du inden for 2 år desuden få de nødvendige kurser, som vi naturligvis betaler for.

Mere end et arbejde

”Vores kirke er et samlingspunkt for alle i samfundet, og du vil få en meget bred kontaktflade i din hverdag. Her kommer både børn og voksne, socialt udsatte og udenlandske turister, religiøse og ateister. Det gør arbejdet både spændende og helt unikt,” fortsætter Niels Henrik.

 

Du har en god medmenneskelig sans og teknisk flair

Vi forestiller os ikke, at du har en bestemt uddannelsesbaggrund. Det er mest dine personlige egenskaber, kommunikative evner og din praktiske snilde, som er vigtig i denne rolle. De vigtigste af disse egenskaber er, at du:

  • er nærværende, udadvendt og har en god medmenneskelig sans, så du kan tale med både nygifte til et bryllup og pårørende til en begravelse
  • har en personlig interesse for vores kirke og er parat til at blive klogere på historien og arkitekturen bag, så du kan videreformidle den til turister
  • har hænderne godt skruet på og en god teknisk forståelse for de praktiske opgaver
  • kan kommunikere på engelsk, når du viser besøgende rundt.

Er du vores nye kollega? Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere gode grunde til, at du skal være vores nye kirketjener? Så kan du kontakte rekrutteringskonsulent ved Jobindex, Stine Søderberg på tlf. 7245 9110.

Send din ansøgning til os via linket nedenfor senest d. 28. oktober kl. 12.00 2019.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 6. november 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Praktisk information vedrørende ansættelsen

 

Ansættelse sker ved Bispebjerg Sogns Menighedsråd beliggende ved Grundtvigs Kirke, På Bjerget 14B, 2400 København NV.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at de obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen afholdes inden for intervallet 272.435 kr. - 351,299 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt udgør 25.709 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådet forslag til lønniveau er 275.000 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner)

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.