Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartneriarbejder

En stilling som gartneriarbejder ved Egtved Kirke er ledig til besættelse pr. 1. december 2019.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med varierende opgaver, herunder:

  • Renholdelse og pleje af gravsteder og fællesarealer
  • Anlæggelse af gravsteder
  • Renholdelse af kirken og øvrige bygninger
  • Medvirken ved gudstjeneste og kirkelige handlinger
  • Reparation og vedligeholdelse af redskaber og mindre maskiner
  • Andre forefaldende opgaver

Vi forventer, at du:

  • Har evne til såvel at arbejde selvstændigt som samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere.
  • Er villig til at afløse ved kirkegårdslederens fravær, ferie m.m.

Ansættelse og aflønning sker efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for gartneriarbejdere m.fl. indgået Finansministeriet og Faglig Fælles Forbund (3F).

Lønnen udgør p.t. årligt 252.647,79 kr. og efter 1 års ansættelse 259.701.95 kr. samt pensionsordning. De første 5 måneder sker aflønning på timeløn og derefter overgang til månedslønsansættelse.

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kirkegårdsleder Orla Pedersen – tlf. nr. 75 55 23 17 eller på mail til: kirkegaardskontor@egtvedkirke.dk.

Ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde senest søndag 27. oktober 2019 til: Egtved Kirkegård, Fyrre Alle 2, 6040 Egtved eller på mail til: kirkegaardskontor@egtvedkirke.dk.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 29. oktober 2019. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.