Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Provstisekretær

Provstisekretær til en sjov og udfordrende hverdag

 

Er du klar til at bidrage med overblikket i et moderne og yderst velfungerende provsti, hvor du både får fleksible rammer og mulighed for indflydelse.

Et stort og dynamisk provsti søger en ny tovholder og dygtig, professionel sekretær til sekretærteamet.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

 

Horsens Provsti

I Horsens Provsti sikrer vi de trygge rammer, som hviler over vores 30 sogn, 36 præster og 23 menighedsråd. Med provsten og provstiudvalget i spidsen håndterer vi alle økonomiske og administrative opgaver.

Tager du et kig indenfor finder du en værdibaseret organisation, som bygger på ordentlighed, næstekærlighed og respekt. Vi ved, at det forpligter at være en folkekirke, og vi har masser af spændende projekter og tiltag på tegnebrættet.

Et provstiudvalg og en provst har til opgave, at skabe gode rammer for kirkens liv i hele provstiet. (. Arbejdet består af en god blanding af økonomi, jura, og værdibaseret ledelse.

 

Arbejdet som provstisekretær:

Som provstisekretær deler du team med en god kollega med samme titel som dig. Provsten og den anden provstisekretær er nærmeste kollegaer. Provsten er leder for sekretærteamet. Det er jeres opgave at støtte provsten og provstiudvalget i det daglige, ligesom I også tilbyder rådgivning til menighedsrådsmedlemmer og præster i provstiet. Arbejdets formål er at give gode arbejdsvilkår for folkekirkens mange aktører, såvel de ansatte, menighedsråd og andre i provstiet. Du vil få kontakt med mange forskellige mennesker i forbindelse med sagsfremstilling, sagsbehandling og rådgivning.

 Her vil du få det økonomiske ansvar og håndtere en række administrative opgaver. Helt konkret får du en hverdag, hvor du:

 • har det samlede økonomiske overblik, og du leverer de tal og analyser, som vi bruger til at lægge budgetterne
 • får regnskabsansvaret for provstiudvalget som inkluderer bogføring og budget
 • laver sagsbehandling på diverse sager såsom byggeprojekter og ansættelse af nye præster
 • servicerer provsten og provstiudvalget, hvor du bl.a. hjælper med at afvikle møder og tage referat
 • hjælper til i andre provstier i Aarhus Stift, når de har brug for en ekstra hånd.

Sekretærteamet i Horsens Provsti har desuden til formål, at kunne aflaste andre provstier i Aarhus Stift ved vakancer og lignende. Efter introduktionsperioden kan du derfor forvente opgaver og projekter ved andre provstier i Aarhus Stift.

 

Arbejdsstedet er Horsens Provstikontor i centrum af Horsens, hvor du og din sekretærkollega har fælles kontor. På provstikontoret er der arbejdsfællesskab med den anden provstisekretær, provst, personalekonsulent og tre regnskabsførere. Du får rig mulighed for at planlægge dagene, så de passer til dit skema, så længe kontoret er bemandet i dagtimerne. Det giver dig frihed til at arbejde på de tidspunkter, som passer dig, så længe opgaverne bliver løst, og du deltager på de møder, du skal. Og som du får mere og mere erfaring, bliver det også muligt for dig at byde ind – fx når vi lægger budgetterne for provstiet. Aften og weekendarbejde kan finde sted.

 

Kvalifikationer:

Vi er åbne for vidt forskellig uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund; Direktionssekretær, advokatsekretær, akademiker, merkonom eller lignende. Du vil blive udfordret alt efter din uddannelsesmæssige baggrund. Du kan have erfaring fra lignende arbejde, være nyuddannet eller komme fra en helt anden baggrund, f.eks. undervisningssektoren, med ønske om et karriererskift.  Det vigtige er at du enten allerede har kompetencerne til de skitserede opgaver, eller har mod på at lære det.  I arbejdet er der brug for: 

 • Fortrolighed med økonomimodeller og gerne regnskab og bogføring
 • Evner til at arbejde selvstændigt og analytisk
 • Evne til at sætte dig ind i et nyt område
 • Evne til at have mange bolde i luften
 • Du kan tænke med og bidrage i en værdibaseret udviklingsproces
 • Flair for at kommunikere mundtligt og skriftligt med vidt forskellige mennesker
 • Du er god til at håndtere fortrolige oplysninger og en god situationsfornemmelse
 • Du er god til at overholde deadlines
 • Gode samarbejdsevner
 • Du har interesse for Folkekirkens opgave.

Løn:

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK, med indplacering i basisløngruppe 3, sats 1. svarende til for tiden 320.137 kr. årligt. Hertil kan forhandles relevant tillæg efter relevante kvalifikationer eller uddannelse. Der ydes 15% i pensionsbidrag. Der er tre måneders prøvetid.

 

Ansøgningsfrist:

Tiltrædelse: 1. april 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2021 kl.12.00

Ansøgning med CV, relevante bilag, og henvisning til referencer sendes elektronisk til Horsens Provstiudvalg på horsens.provsti@km.dk att. provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard.

 

Vi forventer at afholde første samtale i uge 10 2021 og anden samtale uge 12 2021. I ansættelsesprocessen udarbejdes profiltest.

 

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard på 75641818 eller Provstiudvalgsformand Ilse Kyndesgaard på 40621669.