Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sædden Kirke søger kordegn

En stilling som kordegn ved Sædden Kirke, Esbjerg er ledig til besættelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

Vi søger en dygtig, selvstændig og udadvendt kordegn, som positivt kan indgå i samarbejdet med de øvrige ansatte i Kirken, menighedsrådet, frivillige og Kirkens brugere.

Stillingen er gennemsnitlig 37 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende kerneopgaver:

 • Personregistrering
 • Betjening af kirkekontor
 • Sekretærfunktion for præster m.h.t. kirkelige handlinger
 • Sekretær for menighedsrådet og udvalg
 • Enkle regnskabsopgaver - regnskabsfunktionen er udliciteret
 • Adm. koordineringsopgaver under menighedsrådets ansvar
 • Deltage i interne og eksterne møder m.m.
 • Der kan forekomme ændringer i arbejdsopgaverne

Sædden Sogn har mere end 10.000 indbyggere. Ved Sædden Kirke er der ansat 4 præster - 2 fuldtids og 2 deltids.

Se mere om kirken på www.saeddenkirke.

Vi forventer, at du:

 • Er engageret, serviceminded og imødekommende
 • Har gode samarbejdsevner og er fleksibel
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret
 • Har stor ordenssans og evne til at overholde deadlines
 • Behersker det danske sprog i skrift og tale
 • Har stor datadisciplin. Er omhyggelig og ansvarsfuld
 • Har erfaring med sekretæropgaver
 • Er i stand til at holde focus på den enkelte opgave, også når der er travlhed.
 • Har interesse i kirkeligt arbejde

Ansættelse sker ved Sædden Sogns Menighedsråd, Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V.

Ansættelse vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller Kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 284.389,89 kr. – 376.816,71 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 813,68 kr. (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Thomas Hansen, telefon 2011 4667 eller kontaktperson Lis Moth Nielsen, telefon 2215 8804.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets kontaktperson: Sædden Kirke, Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V. eller til 9106fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest 5. august kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34. Menighedsrådet kan oplyse, at der er en 3 måneders prøvetid.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.