Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger i Esbønderup og Villingerød kirker

En deltidsstilling som kirkesanger ved Esbønderup og Villingerød kirker er ledig til besættelse 1. september 2021. Stillingern er på 13 timer pr. uge. Kirkesangeren skal medvirke ved søndagenes to gudstjenester samt ved ca. 40 kirkelige handlinger/ år. 

Ansættelsen sker ved Esbønderup menighedsråd og er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO-10 centralorganisationen mellem kirkeministeriet og CO-10 for kirkefunktionærer som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke-kulturmedarbejder eller kirkemuseiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til sognepræst Else Korsholm på tlf. 48390024.

Ansægningen med relevante bilag stiles til Esbønderup og Villingerød menighedsråd og sendes til sognepræst Else Korsholm på erk@km.dk eller pr. brev til Sygehusvej 5, 3230 Græsted. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 6. august 2021. Samtaler forventes at finde sted i uge 32. Menighedsrådet kan oplyse, at der bliver indhentet referencer samt børneattest.