Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

VIL DU VÆRE KORDEGN I ET SOGN I UDVIKLING?

Vores erfarne kordegn har valgt at gå på pension, og vores kordegn med kommunikation har fået nyt job. Derfor er der pr. 1. august 2023 to ledige stillinger som kordegn i Islands Brygges Sogn. Begge stillinger er på 37 timer pr. uge.

Ansættelse sker ved Islands Bryggs Sogns Menighedsråd beliggende Halfdansgade 6, 2300 København S. Det primære arbejdssted er kirkekontoret på Kigkurren 8A med tilknyttet kirketjeneste i Hans Tausens Kirke. Kirkekontoret er bemandet med en daglig leder og tre kordegne, der arbejder tæt sammen og fordeler opgaverne mellem sig.

Erfaren kordegn til personregistrering
Vi søger en erfaren kordegn til at varetage opgaver indenfor personregistrering og kirkebogsføring samt økonomi. Du har et udpræget kendskab til området fra et lignende job, og er inde i alle aspekter af jobbet som kordegn. Du får en koordinerende rolle i forhold til de to øvrige kordegne på kontoret. Andre opgaver er for eksempel:

 • Betjening af kirkekontoret herunder arkivering
 • Vedligeholdelse af sognets kalender
 • Udarbejdelse af kirkestatistik
 • Sekretær for visse udvalg
 • Løbende kontering af bilag i Brandsoft

 

Kordegn med flair for kommunikation
Vi søger en kollega, der kender til de grundlæggende opgaver som kordegn på et kirkekontor, herunder betjening af personlige henvendelser samt registrering. Herudover forventer vi, at du har sans for og lyst til at arbejde med sognets kommunikation:

 • Opdatering af hjemmesiden via Churchdesk
 • Udarbejdelse af månedligt nyhedsbrev
 • Fremstilling af plakater og flyers for sognets begivenheder
 • Redaktion af sognets Facebookside
 • Koordination af tilmeldinger fx til konfirmation


For begge stillinger gælder, at det forventes, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kordegne er gennemført. Gode engelskkundskaber er en fordel. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved direkte overgang.

Det tilbyder vi

 • Spændende udfordringer i et sogn i rivende udvikling
 • Et kreativt miljø hvor kirken og dens rolle konstant nytænkes
 • Et godt arbejdsmiljø hvor vi hjælper og støtter hinanden
 • Vid mulighed for at tilrettelægge sit arbejde selvstændigt
 • Fokus på faglig sparring og udvikling


Løn og rådighedstillæg
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen som erfaren kordegn er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 302.851,32 kr. – 401.278,12 kr. Fikspunktet er 317.994,35 kr. Stillingen som kordegn med kommunikation er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.708,29 kr. – 355.850,19 kr. Fikspunktet er 302.851,32 kr. Der er rådighedsforpligtelse til begge stillinger, og rådighedstillægget  udgør årligt 35.931,04 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Ansøgning og frist
Nærmere oplysninger om begge stillinger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jane Skov på telefon 22 79 28 65. Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7080fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest 11. juni 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24 og 25. Vi glæder os til at læse din ansøgning.


Islands Brygges Sogn er med 40.000 indbyggere landets næststørste. Sognet strækker sig fra den ældre del af byen omkring Hans Tausens Kirke og til Ørestad med den nye kirke, Kirken i Ørestad. Måned for måned kommer nye beboere til med vidt forskellige baggrunde. Det påtænkes at dele sognet op i to sogne inden for 2-3 år. I Islands Brygges Sogn er vi optagede af at lave kirke på en tidsvarende måde for og i dialog med sognets beboere.