Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Er du vores organist til Ullerup Kirke? – vær med til at forme dit arbejde.

Mon du er vores organist til Ullerup Kirke i Ullerup Sogn, Sønderjylland? Stillingen er ledig fra den 01. juni 2023 eller efter aftale og er på 22 timer gennemsnitligt pr. uge.

Vi er et skønt lille, men aktivt kirkesogn, med 1.800 indbyggere. Vi har 1 menighedsråd og 1 kirke. Vi ligger teologisk i midten af det hele, derfor spænder vi også bredt, musikalt. Vi mangler dig, som kan nikke bekræftende til at:

 • spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • lede vores dejlige voksenkor, der savner dig som organist.
 • være primusmotor på 4 årlige fællessangarrangementer.
 • vil deltage i en ugentlig andagt af en halvtimes varighed i Kirkens Korshær i Sønderborg.
 • du vil deltage i konfirmandundervisningen med orgelspil, så du kan lære vores konfirmander (og præst) at synge med på vores store sangskat.
 • føre tilsyn med vores fantastiske Marcussen og Søn orgel.

Det betyder meget for os, at

 • du vil synes, at det kunne være spændende at tilføre dit præg på kirkelivet i et landsogn.
 • du har lyst til at samarbejde med vores præst i forhold til gudstjenester og andre arrangementer i kirkerummet.
 • du ønsker at blive en del af det fine team, vi har, bestående af både medarbejdere og frivillige.
 • du spænder vidt musikalsk, fra det klassiske til det moderne. Ud over salmebogen er Kirkesangbogen, Højskolesangbogen og 100 samler er en stor del af vores repertoire ved kirkelige handlinger.

Hos os i Ullerup kirke kan vi prale af at

 • have en sangglad menighed, der er derfor stor opbakning ved sangarrangementer.
 • vi har frivillige, der hjælper og støtter op om vores mange kirkelige aktiviteter.
 • vi er åbne for nye initiativer, og vi giver gerne plads til din kreativitet.
 • vi, vigtigst af alt, har et godt samarbejde imellem menighedsråd og ansatte, og ansatte imellem.

Om orglet

Om orglet kan vi fortæller, at det er et Marcussen & Søn 1971.  Afleveret d. 4. oktober 1971 (Pedal Fagot 16’ tilbygget senere), det har16 stemmer.

Nærmere oplysninger om stillingen får du ved henvendelse til kontaktperson Karen Ravn tlf. 20 28 74 29 efter kl. 17, vores præst Lis-Ann Rotem tlf. 29 93 00 02 eller på mail 9009fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfristen er den 09. april 2023 og ansættelsessamtaler finder sted den 16. april 2023. Ansøgningen med nødvendige bilag, samt gerne reference sendes til 9009fortrolig@sogn.dk.

Ansættelse sker ved Ullerup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkepold 3C, Ullerup, 6400 Sønderborg.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner).


Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk Bachelor (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 296.864,- kr. – 372.665,- kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 37.762,05 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.