Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn ved Johanneskirken

En ny stilling som kordegn ved Johanneskirken, Vorup Sogn er ledig pr. 1/12-2019. Stillingen er på 18 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

  • Kordegnefunktioner ved højmesse/gudstjenester, samt sangerfunktion ved kirkelige handlinger.
  • Kontorfunktioner, personregistrering, IT baserede opgaver herunder hjemmeside og kalenderføring, udarbejdelse af løn, betaling af regninger.
  • Betjening af sognets brugere.
  • Mere uddybende kan ses på kordegnens arbejdsbeskrivelse.

 

Vorup Sogn har 6637 indbyggere, og der er i alt 13 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved en gemytlig og positiv omgangstone. Selvstændighed og gensidig tillid i arbejdet er nogle af de værdier, der arbejdes ud fra.

Kirkekontoret er nomineret til en 37-timers- og en 18 timers kordegnestilling. Vi forventer, at du er imødekommende, serviceminded, ansvarsbevidst, omhyggelig og har gode kommunikations- og samarbejdsevner.

  • Kan synge til kirkelige handlinger.
  • Har lyst til at være en del af arbejdsfællesskabet omkring Johanneskirken.
  • Kan varetage arbejdsopgaver både selvstændigt og i samarbejde med kollegaer.
  • Er interesseret i det folkekirkelige liv i sognet.

Der udføres personregistrering for flere omkringliggende sogne.

Ansættelse sker ved Vorup Sogns menighedsråd beliggende Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 284.389,89 kr. - 373.816,71 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 33.740,73 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 813,68 kr. (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ketty Daugaard på tlf. 25460685 eller formand Søren Krogh på tlf. 30342802 eller på mail: 8146fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kirkekontoret Randers Syd, Absalonsvej 2, 8960 Randers SØ (mrk. ansøgning kordegn Vorup) eller på mail: 8146fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag 20/10-2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43 eller 44.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest samt referencer efter aftale.