Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper Valsgaard og Oue kirkegårde søges

 Gravermedhjælper

 

En stilling som gravermedhjælper ved Valsgaard og Oue kirkegårde er ledig pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.

 

Stillingen er på 30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

 

Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 1. december 2020.

 

Arbejdet omfatter:

 

Renholdelse af gravsteder, kirkegård, kirkegårdens arealer samt præstegårdshave

Årstidsbestemte opgaver som hækklipning, grandækning og snerydning

Kirketjeneropgaver, afløsning ved gudstjenester m.v.

Rengøring i graverbygninger og konfirmandhuset

Praktisk hjælp ved arrangementer såsom kaffebrygning og opvask

                     

Vi forventer, at du:

 

Er imødekommende overfor kirkens og kirkegårdens besøgende

Er fleksibel og åben for samarbejde med med det øvrige personale

Kan afløse graverne ved ferie, sygdom, kurser m.v.

Kan arbejde stabilt og selvstændigt

Kan anvende de maskiner,der er på arbejdspladsen

At du har kørekort – det er en fordel, at du også har bil men ikke et krav.

 

Vi kan tilbyde:   

 

En god og alsidig arbejdsplads

Engagerede arbejdskolleger med humor og en ligefrem tilgang til tingene

Oplæring efter behov

 

Ansættelse sker ved Oue-Valsgaard Sogns Menighedsråd beliggende Hovedgaden 33A, Valsgaard, 9500 Hobro

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 269.137,76 (trin 1) og kr. 276.275,06 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 252.647,79 (trin 1) og kr. 259.701,95 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 306.991,49 (trin 1) og kr. 315.042,29 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 290.072,67 (trin 1) og kr. 298.758,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver ved Valsgaard Kirke Michael Fog Outzen på telefonnummer 21126874, graver ved Oue Kirke Lisbet Andersen på telefonnummer 98558430 eller sognepræst Hanne Munk på telefonnummer 24653388.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8309fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24.02.2020.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest muligt efter fristens udløb.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.