Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist til Hammer og Vester Egesborg Kirker søges

En stilling som organist ved Hammer og Vester Egesborg kirker er ledig og ønskes besat snarest mulig.

Stillingen er på 22 timer pr. uge.

Vi søger en organist med kærlighed til orglet som instrument og med kendskab til og glæde ved kirkens musikalske og liturgiske tradition.

Du må også gerne sætte dig ved kirkernes el-klaver og spille på det, når salmevalget eller anledningen er til det.

Vi ønsker en organist, som ud over kirketjenesten kan oparbejde og forestå et stykke korarbejde i sognene. Vi ønsker en organist, der kan spille til fællessange ved foredragsarrangementer og lignende for dermed at dyrke og styrke fællessangen på egnen. Dertil kommer arbejdet med at arrangere ca. fire årlige koncerter i samarbejde med Pastoratets anden organist.

Hammer og Vester Egesborg Sogne ligger i en sangglad egn på Sydsjælland, og kirkerne bakkes op af en lille trofast skare, som sætter pris på musik og godt lune. Vi holder en god tone og kan lide at grine sammen. Og så vi er nysgerrige og åbne for ideer og projekter, som vores nye organist måtte have lyst til at sætte i søen.

Orglerne i vore to kirker er:

Hammer kirke: Orgel bygget af Carsten Lund 2007. Det har 12 stemmer – 2 manualer og pedal.

Vester Egesborg kirke: Orgel bygget af Jensen og Thomsen 1976. Det har 6 stemmer og anhangspedal.

Organisten skal varetage følgende hovedopgaver:

  • Gudstjenester, kirkelige handlinger samt plejehjemsandagter
  • Medvirke ved konfirmandundervisning efter aftale
  • Koncerter og musikalske indslag
  • Kor med mere

Vi ønsker, at du:

  • er uddannet organist eller villig til at tage uddannelsen som kirkemusiker med orgel og korledelse
  • har et godt humør
  • er engageret og ansvarsbevidst
  • er fleksibel og udadvendt

Ansættelse sker ved Hammer - Vester Egesborg Sognes Menighedsråd, Byvej 17, Hammer, 4700 Næstved, en del af Fladså Pastorat. Organisten skal samarbejde med organisten i Næstelsø og Mogenstrup om afløsning i friweekender og ferier.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, evt. OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Helene Hansen på telefonnummer 21 46 13 30 eller email hhan@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hammer - Vester Egesborg Sognes Menighedsråd, Byvej 17, Hammer, 4700 Næstved, eller på mail til 7506fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 19. juni 2020 Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted efter sommerferien i uge 34. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.