Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkegårdsleder til Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker / kirkegårde.

 

 

Kirkegårdsleder søges til Thorsager Bregnet Feldballe Pastorat

 

I Thorsager Bregnet Feldballe Pastorat er der tre kirker med tilhørende kirkegårde.

Derudover er der tre sognegårde og tre præstegårde.

Der er alt i alt ansat ca. 26-27 medarbejdere i pastoratet: Kirkegårdsmedarbejdere (pt. 9 ansatte) kordegne, kirkesangere, organister, værter i sognegårdene, øvrige medarbejdere og præster.

Der er ved Thorsager Bregnet Feldballe Kirker et stort og velfungerende menighedsråd (20 medlemmer), som via en effektiv udvalgsstruktur arbejder visionært og udviklingsorienteret.

Læs meget mere om pastoratet og personaleforholdene i pastoratet på vores hjemmeside www.Thorsager-Bregnet-Feldballe.dk, hvor vores Personalehåndbog også findes.

 

Vores forventninger til en kommende kirkegårdsleder:

 

Din faglige profil:

 • Du har en relevant faglig uddannelse som gartner, hortonom, jordbrugsteknolog e.l.
 • Du har gode IT-kompetencer --- MS Office, Brandsoft m.v.
 • Du har sans for traditionel samt moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur
 • Du er i stand til at planlægge og aktivt deltage i kirkegårdsarbejdet hen over året
 • Du vil indgå i turnus som kirketjener ved gudstjenesterne

 

Din personlige profil:

 • Du er fleksibel og samarbejdsorienteret på tværs af alle faggrupper i pastoratet,
 • Du er optaget af personaleledelse, og kan sikre et godt samarbejde i personalegruppen, og være med til at udvikle arbejdspladsens faglige og sociale miljø
 • Du vægter kundeservice højt, er empatisk af natur, møder andre mennesker med åbenhed og har en tydelig og anerkendende ledelsesstil
 • I dagligdagen udviser du handlekraft, fleksibilitet, positivitet, evne til at uddelegere og godt humør.
 • Du vægter et konstruktivt samarbejde med alle faggrupper ved kirken, menighedsråd, kirke-kirkegårdsudvalg, kirkeværger, øvrige udvalg, samt personale og frivillige.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende job med et alsidigt indhold.
 • En arbejdsplads, der giver mulighed for personlig udvikling.
 • En arbejdsplads med god stemning, godt samarbejde og højt humør.

 

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er en tjenestemandslignende/tjenestemandsstilling på fuld tid under FAKK og er klassificeret i lønramme 28 (løntrin 36 til 40)

Der er kirketjeneste indlagt i stillingen med deraf følgende rådighedstillæg.

Der er 3 måneders prøvetid.

Der vil blive indhentet referencer samt børne–og straffeattest i forbindelse med ansættelsen

Forventet ansættelse pr. 1.januar 2021

 

Ansøgningsfrist: 25. september 2020

 

Første runde samtaler d.  7. oktober 2020

Anden runde samtaler d. 28. oktober 2020

 

Du skal være villig til at deltage i en personlighedstest mellem 1. og 2. samtalerunde.

 

Yderligere oplysninger om stillingen:

 

Kontaktperson                                          Mogens Michelsen              40132644

Formand for Kirke-Kirkegårdsudvalg           Annelise Udsen                  23374352

Kasserer                                                   Kurth Thomsen                  51255585

 

Ansøgning stiles til: Kontaktperson Mogens Michelsen

og sendes til mail     8242fortrolig@sogn.dk