Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Læborg kirke

Stillingen som organist ved Læborg kirke er ledig pr 1.1.2021.

Stillingen er på 10 t / uge med 52 gudstjenester om året, primært på søndage og 1. helligdage. Derudover få begravelser / bisættelser samt vielser. Desuden musikledsagelse til konfirmandundervisning, samt i samarbejde med aktivitetsudvalget arrangere koncerter.

Organisten vil indgå i et i forvejen fagligt og socialt velfungerende samarbejde med 3 præster, 2 kirkesangere, kirketjener og menighedsrådet. Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med åbenhed for nye tiltag.

Læborg sogn er del af et aktivt lokalsamfund med ca. 700 indbyggere i Vejen-Læborg pastorat, Malt Provsti.

Vi søger en organist der:

  • kan spille på kirkens orgel og/eller klaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • vil understøtte menighedssangen gennem det klassiske repertoire, men også gerne med sans for det rytmiske
  • har lyst og interesse for at spille sammen med/ inddrage andre instrumenter ved udvalgte gudstjenester
  • bidrager med ideer til kirkemusiklivet inkl. koncerter gennem deltagelse i aktivitetsudvalget (4 årlige møder)
  • orglet er fra Frobenius - med 5 stemmer, 1 manual og fodpedal af typen "Gunslev"

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten.

Der vil blive indhentet referencer, samt børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand og kontaktperson Lene Søndergaard tlf 29 21 59 39

Ansøgningen med relevante bilag sendes via knappen "Send ansøgning" senest den 25. oktober 2020

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted ultimo oktober måned

Se mere om kirken på www.laeborg.dk


Se mere på vores ansøgersite: https://laeborg.ofir.com



Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=54256f1c)