Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst (OA) søges til Rind-Kollund Pastorat, Herning Søndre Provsti

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Rind-Kollund Pastorat, Herning Søndre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. februar 2021.

Der er tale om en stilling på 100%.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 for en fuldtidsstilling.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er knyttet en nyopført tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering.

For så vidt angår den af menighedsrådene udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside https://viborgstift.dk/aktuelt/ledige-praestestillinger-i-viborg-stift hvortil henvises.

For nærmere oplysninger omkring sognet henvises til sognenes hjemmeside: https://www.rindsogn.dk/

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Kontaktoplysninger provst Kirsten Braad Thyssen, Herning Søndre Provsti:
Telefon 2179 4180 ∙ E-mail: kbt@km.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib@km.dk                

 

Opslået:          1. september 2020
Udløber:              5. oktober 2020