Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Børne- og ungemedarbejder

Børne- og ungemedarbejder

Kan du se børn og unge?

 

Vil du hjælpe os med at levendegøre det kristne budskab for børn og unge i Værløse?

Værløse sogn er et levende sogn med mange aktiviteter i begge vore kirker. Vi prioriterer arbejdet med børn og unge højt og vil gerne danne ramme for at børn og unges tro kan vokse og videreudvikles. Derfor søger vi en børne- og ungemedarbejdere på 37 timer/uge.

Dine primære opgaver er:

  • Konfirmandundervisning i samarbejde med præsterne
  • Minikonfirmander
  • Børnekirke 3 søndage pr. måned
  • Gud og spaghetti samt børne- og ungdomsgudstjenester
  • Samarbejde med skoler og institutioner
  • Klubarbejde
  • Planlægning og udførelse af weekendlejrer for børn og unge
  • Sommerkirke
  • Events

Du skal have pædagogiske evner og erfaring med undervisning af børn og unge. Vi forventer, at du har viden, engagement og interesse for kristendom og forkyndelsen deraf og du er nærværende i mødet med børn, unge og deres forældre.

Derudover skal du have flair for at arbejde med kommunikation blandt andet sociale medier. Har du en særlig interesse, du brænder for og gerne vil bringe med ind i denne stilling, hører vi også gerne om det.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores præster, frivillige og øvrige personale i kirken. Derfor lægger vi også vægt på, at du er god til at samarbejde med mange forskellige typer mennesker. Du må regne med skæve arbejdstider og weekendarbejde.

Vil du høre mere om stillingen må du gerne kontakte sognepræst Johannes Krarup på telefon 23 30 46 96.

Ansættelse sker ved Værløse Sogns Menighedsråd, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse. Der vil kræves geografisk fleksibilitet.

Send din ansøgning til 7154fortrolig@sogn.dk. Ansøgningerne skal være os i hænde senest den 26.9.21. Samtalerne vil finde sted i uge 39  

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  

 

Aftalen kan ses på folkekirkenpersonale.dk

 

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236,00 kr. – 385.888,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 305.799,00 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.997,64 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.799,00 kr. – 436.854,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 320.360,00 kr.(nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.997,64 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 888,82 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu