Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn for Midtfyns provsti

Kordegn

 

En stilling som kordegn ved Ringe Kirke, Ringe Sogn, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 25 timer pr. uge

 

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 

  • Personregistering for alle sogne i Midtfyn Provsti
  • Administration af Ringe kirkes hjemmeside
  • Mindre sekretæropgaver for menighedsråd og præster
  • Afløsning for regnskabsføreren ved ferie, fridage m.vKordegnen har fri lørdag og søndag.Ringe Sogn har ca. 7000 indbyggere, 10 ansatte i sognet: 5 medarbejdere ansat ved kirkegården; ved kirken er ansat 1 organist, 1 kirketjener, 1 kirkesanger, 1 regnskabsfører, 1 kordegn samt 2 præster. Derudover er en del frivillige tilknyttet kirken. Sognet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau og god gudstjenestedeltagelse. Se kirkens hjemmeside: www.ringekirke.dk
  •  
  •  
  •  

Vi forventer, at du:

  • har den obligatoriske kordegneuddannelse i personregistrering m.v.
  • vil indgå positivt i arbejdsfællesskabet med kirkens øvrige ansatte i sognegården
  • er fleksibel og kan samarbejde

 

Ansættelse sker ved Ringe Sogns Menighedsråd beliggende Søvej 31, 5750 Ringe. Arbejdsstedet er Ringe sognegård i fælleskontor med regnskabsføreren, som ligeledes er en deltidsstilling. Arbejdsstedet er Ringe sognegård, også når der udføres arbejde for andre sogne. Stillingen er omfattet af reglerne om geografisk fleksibilitet.

 

Ansættelsen vil være omfattet af gældende organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 336.959,63 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen og der udbetales derfor ikke rådighedstillæg.

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Ove Nielsen på telefonnummer 24499830/mail 7766@sogn.dk eller sognepræst Karen Blauenfeldt Dam på telefonnummer 62 62 41 45/mail kbd@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ringe Sogns Menighedsråd, Søvej 31, 5750 Ringe att: Ove Nielsen eller på mail til 7766@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.