Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Jerup Menighedsråd, Frederikshavn Provsti søger en graver.

 Jerup Menighedsråd, Frederikshavn Provsti søger en graver

fra 1. marts 2020 eller efter aftale.

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen

 • kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirken og graverfaciliteter
 • kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter
 • kan vejlede kirkegårdens brugere
 • kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt
 • kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem

Vi søger en person, der

 • har sans for at møde mennesker i alle livets forskellige faser, med de udfordringer, der måtte være, hvor det kræver, at man er nærværende, støttende og vejledende
 • er stabil og fungerer godt socialt og er indstillet på et konstruktivt samarbejde med præster, menighedsråd, kirkens øvrige personale og frivillige
 • møder menigheden med venlighed, diskretion og loyalitet
 • er fleksibel, engageret, initiativrig og kommunikerer godt både i skrift og tale
 • har gode IT-kundskaber – gerne kendskab til Brandsoft Kirkegårdssystem
 • har relevant faglig uddannelse og er villig til at deltage i nødvendig uddannelse
 • er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur

Vi tilbyder

 • en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
 • en engageret medarbejdergruppe

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsesvilkår :

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 294.315,23 (nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 21.551,94 (nutidskroner).

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 286.774,24 kr. – 365.636,83 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 301.113,39 (nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 21.551,94 (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet årligt ved ansættelse på 37 timer pr. uge. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Hvis du er blevet inspireret til at søge stillingen og ønsker flere oplysninger, kan du kontakte formand for menighedsrådet Birgitta Fiedler, tlf. 22 40 36 41 eller kontaktperson i menighedsrådet Karsten Pedersen, tlf. 30 95 26 55

Ansøgning med relevante bilag sendes til formand for Jerup sogns menighedsråd Birgitta Fiedler – email: 9230fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 23. februar 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 9.

Se mere om Jerup sogn på www.esj-kirker.dk