Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kontorassistent til Syv, Ørsted og Dåstrup kirke

Kontorassistent til Syv, Ørsted og Dåstrup kirke

 

En stilling som kontorassistent ved Syv, Ørsted og Dåstrup Kirkegårde er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Stillingen ønskes besat med en ansøger, som har en relevant erhvervsuddannelse og erfaring inden for kirkegårdsadministration.

 

 

Kontorassistenten skal varetage følgende opgaver:

 • I samarbejde med graver og formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget ajourføre nuværende kirkegårdsregistrering på 3 kirkegårde
 • Løbende registrering på kirkegårdene
 • Håndtering af fakturaer ud og ind (vi har ekstern regnskabsservice tilknyttet)
 • Arkivering
 • Kundekontakt og salg af gravsteder
 • Telefonpasning
 • Tage referater fra møder i kirke- og kirkegårdsudvalget
 • Forefaldende administrative opgaver sammen med øvrige personale under menighedsrådet

 

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant faglig uddannelse og kendskab til gældende lovgivning på området samt GDPR.
 • Er fleksibel og imødekommende og kan møde mennesker i sorg med empati og omsorg
 • Er systematisk og omhyggelig og kan arbejde selvstændigt
 • Er omstillingsparat
 • Er en loyal kollega, der er indstillet på at løfte i flok.

 

Vi kan tilbyde:

 • En spændende arbejdsplads med gode kolleger og stor mulighed for personlig udvikling
 • Stor indflydelse på din arbejdstilrettelæggelse
 • Tæt sparring med kontaktperson og relevante menighedsrådsmedlemmer
 • Løn i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer

 

Ansættelsen sker ved Syv, Ørsted og Dåstrup Kirker, beliggende i Syv, Ørsted, Dåstrup sogne med fælles menighedsråd, Roskilde Provsti. Din daglige arbejdsplads er fortrinsvis Kirkegårdskontoret i Dåstrup, Dåstrup Kirkevej 2, 4130 Viby Sjælland, men med fleksibikitet i forhold til Kirkekontoret, Skolevej 17, 4130 Viby Sjælland.

Vi er i en omstillingsproces efter sammenlægning af to tidligere menighedsråd fra årsskiftet 2020/21.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten indgået mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisation – Det Statslige Område  (OAO-S Fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen indgået mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK), samt protokollat til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (folkekirken). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

 

Ansøgere med en erhvervsuddannelse indplaceres i løngruppe 2 sats I eller II, eventuelt løngruppe 3, sats I. I løngruppe 2 udgør årslønnen på sats I 285.702 kr. (i Provins), mens årslønnen på sats II udgør 305.455 kr. (i Provins). I løngruppe 3 udgør årslønnen på sats I 322.398 kr. (i Provins).

 

Alle beløb er angivet i nutidskoner pr. 1. april 2021.

 

Der kan efter omstændighederne indgås aftale om kvalifikations- og/eller funktionstillæg. Ligeledes ydes funktionstillæg for geografisk fleksibilitet, da der er tale om 3 kirkegårde og 2 kontorområder under menighedsrådet. Ligeledes ydes kørepenge efter statens takster samt telefongodtgørelse ved behov.

Løn samt eventuelle tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kontaktperson Anne Mau, tlf 20331445

Formand for kirke- og Kirkegårsdudvalget Torben Wichmann, tlf 71782733

Besøg også gerne vores hjemmeside www.kirkervedviby.dk

Ansøgningen – mærket Administrativ medarbejder - sendes med relevante bilag (dokumentation for relevant uddannelse samt tidligere beskæftigelse) til Syv, Ørsted og Dåstrup Menighedsråd på mail syv.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 24.9. kl 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag 28.9. .

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet straffeattest, børneattest og referencer.