Folkekirkens liturgiarbejde
Inspiration til kirkernes eget liturgiarbejde

Inspiration til din kirkes liturgiarbejde

Biskopperne har sat et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien, igang. Nu er der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig, og her finder du inspiration og materialer, så din kirke også kan deltage i debatten.  

 

I efteråret 2016 nedsatte biskopperne tre fagudvalg med det formål at drøfte en række spørgsmål, som skulle kvalificere en debat om gudstjenesten i folkekirken. 

Frem til oktober 2020 fortsætter debatten og liturgiarbejdet, og derfor har vi her samlet alle rapporter i både deres fulde og korte udgave samt inspiration og oplæg, som du kan bruge i din kirkes samtaler og debatter i forbindelse med Jeres eget liturgiarbejde. 

Send gerne inspiration og erfaringer fra Jeres arrangementer og debatter til redaktion@folkekirken.dk. Og husk også, at I kan sende respons og holdninger til biskopperne på folkekirkensliturgi@km.dk.

 

Materialer til din kirkes liturgiarbejde