Ældre og udsatte
Gårdsangere

Gårdsangere

Rose Marie Tillisch, FUV opfordrer kirker til at drage omsorg for de ældre og udsatte, der stadig bør isolere sig, med udendørs sang. 

Gårdsangere i Avedøre

Rose Marie Tillisch, Vidensmedarbejder, ph.d.

Med en vandrende og syngende kirke møder vi den gruppe af mennesker, der for tiden ikke kan eller må komme udenfor, nok især for de ældre der bor på plejehjem. Alt sammen holdes enkelt og synges a capella, uden instrumenter, udendørs og med behørig corona-afstand også indbyrdes. Gruppen af sangere kan sættes sammen som det nu kan lade sig gøre ud fra den lokale kirkes muligheder. Saml en fire-fem sangere og syng fra plejehjemmenes atriumgårde og p-pladser op til beboernes altaner og vinduer.

Mini-Gudstjeneste-Gårdsangere

MGG er alternativ åndelig omsorg for gruppen af ensomme og pleje- og hjemmeboende demensramte og for deres hårdtarbejdende personale. Mennesker, hvis liv for tiden er endnu mere præget af angst og uro, end det plejer at være. Så meget vigtigere er det, at kristendommens håb foldes ud i sang.

Så det er om at komme i gang og komme udenfor! Her er en mulig fremgangsmåde:

  • Kontakt kommunens lokale demenskoordinatorer, plejehjemsledelser, dagcentre og hør om ikke de vil blive glade for et udendørs MGG-besøg fra jeres sognekirke.
  • Aftal tidspunkt og udendørs mødesteder med ledelsen, og gør klart at I selvfølgelig overholder alle corona-regler.
  • Saml dig en lille gruppe (via telefonen) på en fem stykker fra kirken bestående af hvem der har lyst til at gå ud og synge for mennesker på plejehjem og bosteder.
  • Sammensæt et program med salmer – gerne iblandet forårssange.
  • Send sangvalget til plejehjemsledelsen, så der kan trykkes sangblade til dem, der vil synge med.
  • Øv jer over nettet eller på mødesteder udenfor. Overhold afstand også når I øver.

Få praktikken på plads

Det er ikke nødvendigvis sangens kvalitet, det handler om, men AT I synger og AT I kommer. At man rundt omkring har noget at se frem til. Tænk på, at plejehjemsbeboere ikke må modtage besøg for tiden af deres pårørende.

Gør gerne to ting samtidigt: Få en aftale på plads med plejehjemsledelse og/eller med demenskoordinator, som ved, hvor der bor hjemmeboende demensramte, som gerne vil have besøg, OG ring til dem du kender i menighedspleje, menighedsråd, præster, kirkesangere, organister, frivillige og din nabo med. Man kan godt gå flere hold ud fra hver kirke, hvis der er flere steder i sognet, der har brug for gårdsanger-besøg.

 

Idé udviklet af Rose Marie Tillisch, vidensmedarbejder, FUV i samarbejde med ansatte i Aarhus og Hvidovre kommuner.

Kontakt mig gerne for yderligere information og inspiration.

 

Med venlig hilsen

Rose Marie Tillisch

Vidensmedarbejder, ph.d.

 

T: +45 41423486 E: rmt@km.dk

______________________________________

 

SCT. MARKUS KIRKEPLADS 1 • DK-8000 AARHUS C

T: +45 58583030 E: FUV@KM.DK W: WWW.FKUV.DK