Næstekaffe
Hvem er det til?

Hvem er det til?

Alle vil forhåbentlig have glæde af at lytte til Næstekaffe. Men det er særligt de ca. 30-årige småbørnsforældre, den er produceret til.  

Babysalmesang, dåbssamtale og spaghettigudstjenester giver anledning til, at småbørnsforældrene kommer til kirken. Men det er næsten altid gennem børnene, kirken møder dem. Næstekaffe er til de voksne og handler om de eksistentielle overvejelser, der fylder i deres liv. 

Målgruppen for Næstekaffe lever i en travl brydningstid i overgangen fra studieliv til arbejdsliv, single- eller kæresteliv til familieliv, og måske er de for nylig flyttet for at få bedre plads og etablere sig med familien. Der er måske ikke altid et rum til de dybe samtaler, de engang havde med vennerne, samtidig med, at de står i en livsfase, hvor nye eksistentielle spørgsmål kan trænge sig på.

De er blandt de første 'digitalt indfødte'. Hvis ikke det findes online, findes det ikke. De er vokset op med sociale medier og har brugt mange kræfter på at opdatere, lægge filter på, skille sig ud, træffe små og store valg som skulle forme deres identitet. 

Generation Y

De ca. 30-årige hører til de yngste i Generation Y, dem der er født mellem 1978 og 1989. Generationen er kendetegnet ved, at de er vokset op med både fællesskabstanken, men også et større fokus på individtanken og et budskab om, at de kunne alt, hvad de ville og at de er noget ganske særligt. 

Finanskrisen medførte nye realiteter, og de prøver derfor at finde nye ståsteder, og søger måske endda en tid, der minder om deres egen barndom. De har dog for travlt med arbejdet, børnene og med at præstere højt på alle fronter til for alvor at få gjort noget ved det. 

Hov, findes kirken stadig?

Det er ikke sikkert, at målgruppen her har haft anledning til at komme i kirken siden konfirmationen. Men når man får børn, dukker nye eksistentielle overvejelser op. Skal barnet døbes? Hvilke værdier skal det vokse op med? Hvem er jeg som forælder? Samtidig flytter mange efter arbejde eller bedre plads til familien og lokalområdet bliver mere vigtigt. Og der ligger jo kirken med dens mulighed for at indgå i fællesskaber.

Lyt til Næstekaffe

Du kan lytte til Næstekaffe, hvor du plejer at finde dine podcasts eller lige her.