Det vi har til fælles
Intet billede:

Fællesskab og måltid

I 2017 sætter vi fokus på #detvihartilfælles som det centrale tema, der åbner ind til påskens univers med fællesskab og svigt, død og opstandelse. Med afsæt i den sidste nadver Skærtorsdag sætter vi gang i samtalen: ‘Hvad er det gode fællesskab, og hvorfor er det vigtigt?’ 

Video: 'En ulykkelig kærlighed til fælleskabet'

Biskop og formand for styregruppen, Henrik Wigh-Poulsen fortæller om baggrunden for 'Påske 2017'.


Tiden er præget af polarisering og individualisme. De store fællesskaber falder fra hinanden, og der bliver sat spørgsmålstegn ved værdier, som vi længe har været fælles om på tværs af personlige interesser og holdninger.

I de store fællesskaber gælder det fx ’danskhed’, velfærdssamfund, menneskerettigheder og flygtningekonventioner, - på det personlige plan fællesskabet om fx vores børn i folkeskolen, opretholdelse af relationer til familiemedlemmer og venner.

Selv om der er meget fokus på fællesskaber og måltidet som fællesskabsstiftende, er der mest opmærksomhed på tilvalgsfællesskaber, som vi går ind og ud af, og ikke de givne store fællesskaber, vi hører til i og er forpligtet af.

På det personlige plan betyder det, at vi konstant er i risiko for at blive valgt fra og falde ud af fællesskaberne. Og ensomheden vokser, fordi mange ikke bliver valgt til og får en plads i et fællesskab, de kan hvile trygt og selvfølgeligt i.

Et fællesskab du ikke falder ud af
Påskemåltidet er et kærlighedsmåltid. Ved den sidste nadver spiser Judas og Peter med. Deres svigt og forræderi bliver ikke fortiet for den gode stemnings skyld. Men der bliver heller ikke grundlæggende sat spørgsmålstegn ved, at de hører til. Fællesskabet er båret af noget ’større’, af en kærlighed, som kan holde til modsætninger og konflikter.  

Den sidste nadver gentages symbolsk i gudstjenestens nadver hver søndag. Her kan du spise brødet og drikke vinen med dronningen på din højre side og en hjemløs på din venstre side. 

I påsken, særligt Skærtorsdag, holder mange lokale kirker et påskemåltid enten under eller efter gudstjenesten. Og mange spiser påskemiddag med familie eller venner derhjemme. Lammet, krydderurterne, æggene og rødvinen var på påskemenuen allerede på Jesus’ tid og har symbolsk betydning, som forbinder os med måltidsfællesskaber i århundreder (årtusinder faktisk).  

Når vi sætter fokus på #detvihartilfælles, ønsker vi at give påskemåltidet som et ’kærlighedsmåltid’ eller et fælleskabsmåltid en dybere værdi både på det personlige og det nære plan, og give anledning til eftertanke om vores fællesskaber og hvad de bygger på, - også i et større samfundsmæssigt perspektiv.