Folkekirken i tal
Begravelse

Begravelser i folkekirken

I 2016 blev der i folkekirken foretaget 43.776 kirkelige begravelser.

Ved kirkelig begravelse forstår man, at en præst medvirker ved en højtidelighed og bl.a. foretager jordpåkastelse, før kisten begraves eller kremeres.

Download grafikken til fri afbenyttelse her. Husk credit - Grafik: Folkekirken.dk

Kirkelige begravelser i folkekirken på landsplan og i de 10 stifter, 2006-2016

Tabel fra Kirkeministeriet.

Kilde: Tallene indgår i den kirkestatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Mere detaljerede oplysninger, bl.a. tal på sogne- og provstiniveau, kan findes på statistikbanken.dk under emnet "Befolkning og valg". På sogn.dk og provsti.dk kan man også findes tallene for de enkelte sogne under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger".