Folkekirken i tal
Dåb

Dåb i folkekirken

I 2016 blev der i alt foretaget 42.026 dåb i folkekirken.

Langt de fleste, der bliver døbt, er børn, som er mindre end et år gamle. I tallet indgår imidlertid også dåb af større børn samt voksne.

Download grafikken til fri afbenyttelse her. Husk credit - Grafik: Folkekirken.dk

Døbte i 2016 fordelt på stifter

Kilde: Tallene indgår i den kirkestatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Tabel fra Kirkeministeriet.
Mere detaljerede oplysninger, bl.a. tal på sogne- og provstiniveau, kan findes påwww.statistikbanken.dk. På www.sogn.dk og www.provsti.dk kan man også findes tallene for de enkelte sogne under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger".

Dåbsprocent for hele landet, 2005-2015

Siden midten af 1970'erne er der blevet udarbejdet statistik over, hvor stor en del af de nyfødte der bliver døbt og dermed bliver medlemmer af folkekirken.

Da man begyndte at udarbejde dåbsprocent, skulle børn senest være døbt eller navngivet uden dåb, når de fyldte 1 år. Derfor opgøres dåbsprocenten for børn, der er født i et bestemt år, først på det tidspunkt, hvor de alle er fyldt 1 år.

Den nyeste dåbsprocent vedrører således børn, der er født i 2015.

Kilde: Tallene indgår i den kirkestatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Tabel fra Kirkeministeriet.
Mere detaljerede oplysninger, bl.a. tal på sogne- og provstiniveau, kan findes på statistikbanken.dk. På sogn.dk og provsti.dk kan du også finde tallene for de enkelte sogne under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger".