Folkekirken i tal
Medlemmer

Folkekirkens medlemmer

Download grafikken til fri afbenyttelse her. Husk credit - Grafik: Folkekirken.dk

Antallet af medlemmer i folkekirken og antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2017. Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister CPR, hvor der er en særlig markering ved de borgere, som er medlemmer af folkekirken.

Danskere, der er bosat i udlandet, men som fortsat er medlemmer af folkekirken, indgår ikke i opgørelsen.

Medlemmer af folkekirken fordelt på stifter

Medlemmer af folkekirken i hele landet og fordelt på stifter, 2006-2017. Tabel fra Kirkeministeriet.

Medlemsprocent 2006-2017 for hele landet og de ti stifter

Medlemmer af folkekirken i hele landet og fordelt på stifter 2006-2017. Tabel fra Kirkeministeriet.

Ind- og udmeldelser

I 2016 blev 37.055 personer under 1 år og 7.711 personer over 1 år meldt ind i folkekirken, mens 24.728 personer meldte sig ud af folkekirken.

I 2015 blev 34.946 personer under 1 år og 6.967 personer over 1 år meldt ind i folkekirken, mens 9.979 personer meldte sig ud af folkekirken.

Tallene fremgår af kirkestatistik, som Danmarks Statistik har udarbejdet for Kirkeministeriet.

Se alle tallene, samt fordeling på årstal, aldersgrupper og geografi hos Kirkeministeriet samt på Statistikbanken>Kultur og kirke>Folkekirken.