Folkekirken i tal
Vielse

Kirkelige vielser og velsignelser

I 2016 blev der i alt foretaget 10.479 vielser i folkekirken. Desuden blev der foretaget 1.370 kirkelige velsignelser af borgerligt viede.

Download grafikken til fri afbenyttelse her. Husk credit - Grafik: Folkekirken.dk

Vielser i folkekirken på landsplan og i de 10 stifter, 2006-2016

Kirkelige vielser i folkekirken på landsplan samt i de 10 stifter, 2006-2016.
Tabel fra Kirkeministeriet.

Kirkelige velsignelser af borgerligt viede på landsplan og i de 10 stifter, 2006-2016

Et par, der er blevet borgerligt viet, har mulighed for at få foretaget en kirkelig velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab.

Tabel fra Kirkeministeriet.

Kilde: Tallene indgår i den kirkestatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Mere detaljerede oplysninger, bl.a. tal på sogne- og provstiniveau, kan findes på statistikbanken.dk. På sogn.dk og provsti.dk kan du også findes tallene for de enkelte sogne under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger".