Fortsæt til hovedindholdet
Presse
Organisation og økonomi

Folkekirkens organisation 

Som medlem af folkekirken hører man til sognet, hvor man bor. Man har ret til at få foretaget kirkelige handlinger i sognets kirke og stemmeret til menighedsrådsvalget. Medlemmer af folkekirken kan knytte sig til en præst i et andet sogn ved at løse sognebånd eller være medlem af en valgmenighed.

Sogn

I alt findes der i Danmark 1350 pastorater med 2169 sogne og 2339 kirker, cirka 2400 sognepræster, og 1749 menighedsråd med cirka 15.000 menighedsrådsmedlemmer (tal fra juli 2017 - tallene ændrer sig løbende).

Sognet ledes af menighedsrådet. Menighedsrådets opgave er at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet. Menighedsrådet har ansvar for sognets kirke og kirkegård, og har det overordnede ansvar for det kirkelige liv i sognet. Menighedsrådet er også arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, det vil sige alle medarbejdere, der er ansat ved kirken eller kirkegården, bortset fra præsterne.
Læs mere om sogne

Provsti

Sognene er inddelt i 103 provstier med hver sin provst og provstiudvalg. Et provsti omfatter gennemsnitligt 20 sogne.

Provstiet har ansvar for økonomisk koordinering og tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Provstiet danner desuden ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til kirkelige aktiviteter og administrative opgaver.
Læs mere om provstier

Stift

Folkekirken er inddelt i 10 stifter med 10 biskopper og stiftsøvrigheder. En biskop vælges af stiftets valgte menighedsrådsmedlemmer og præster.

I Grønland hører kirken under Grønlands Selvstyre, når det gælder lovgivning og finansiering. Folkekirken på Færøerne hører med hensyn til lovgivning og finansiering under Færøernes Lagting og Færøernes Landsstyre.
Læs mere om stifter