Fortsæt til hovedindholdet
Organisation og økonomi
Medlemskab

Medlemskab

Som medlem af Den Danske Folkekirke er man medlem af en kristen kirke i Danmark.

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition. 

Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at der ikke betales medlemsbidrag for børn eller unge uden skattepligtig indkomst. 

Du er velkommen

Alle er velkomne til gudstjenester i folkekirken. Du kan også deltage i kirkelige fællesskaber og gøre brug af kirkernes mange tilbud som for eksempel koncerter, kirkekor, studiegrupper, foredragsaftener, babysalmesang, spaghetti- eller rockgudstjenester og meget andet.

Som medlem har man ret til at blive konfirmeret, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Læs mere om medlemskab